Aylık Arşivler: Haziran 2015

İş Yerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 29.06.2015 tarihinde yayınlanan yönetmelik ile işveren ve işveren vekilleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek için eğitim alıp sınava girecek. Bu Yönetmeliğin amacı; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları […]

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği Yayınlandı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan yönetmelikte insan ve yük asansörlerinin işletme, bakım ve periyodik kontrolleri hakkında uyulması gereken yükümlülükler yer almaktadır. Yönetmelik amacı;  İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, […]

Toprak Kirliliğin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yürürlükte

08.06.2010 Tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Toprak Kirliliği ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğin içerisindeki Bakanlık ifadeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak değiştirildi. Aynı yıl yönetmeliğin tüm maddeleri ile yürürlüğe girme tarihi 08.06.2015 olarak belirlendi. Bu ay itibari ile yürürlükte olan bu yönetmeliğin getirdikleri ve yapılması gerekenler neler peki? Öncelikle tam olarak yönetmelikteki ifade ile; “Bu […]

Kişisel Koruyucu Donanımlar İle İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ Yayınlandı

11.06.2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan bu tebliğin amacı, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre kişisel koruyucu donanımlara ilişkin uyumlaştırılmış ulusal standartlar ve […]

REW 11. Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı’ndayız, Sizleri De Bekliyoruz

11-13 Haziran 2015 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde sizlerleyiz. Standımızda müşterilerimiz ve çözüm ortaklarımız ile keyifli sohbetler edeceğimiz bu üç gün de sizleri de ağırlamaktan çok memnun olacağımızı olacağız.  Fuar Davetiyesi için tıklayınız.  

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Yayınladı

6 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan yönetmelik; bitkisel atık yağların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulması ve buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Atık Yönetimi Yönetmeliğinin ek-4 Atık Listesinde yer alan; “20 01 25 – Yenilebilir sıvı ve katı yağlar” […]