Aylık Arşivler: Kasım 2015

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ve Koku Ölçümlerini Kapsamımıza Ekledik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki belgemizin kapsamına 10.11.2015 tarihi itibari ile yeni parametrelerimiz eklendi. Mevcut kapsam başlıklarımıza Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ve Koku gibi iki yeni başlık ekledik. Koku ölçümlerinde Bakanlıktan yetkili ilk 4, SEÖS ölçümlerinde ise 10 laboratuvar arasında yer aldık. Mevcut kapsam başlıklarımıza da yeni parametrelerimizi ekleyerek sizlere eksiksiz hizmet sunmayı hedefledik. Kapsam […]

Hurda Metal/ÖTA İşleme Fiziksel Şartlarda Değişiklik Yapıldı

Hurda Metal İşleme konulu lisans başvurusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Uygunluk yazısı düzenlenirken gereken hurda metal ile ilgili fiziksel şartların 9. Maddesinde ekipman konusu detaylandırılmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıları bu doğrultuda düzenlenmelidir. Bilgi için  tıklayınız.

Çevre Durum Raporu:2013 Yılı Özeti – İller Kitabı Yayınlanmıştır

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri her yıl düzenli olarak Bakanlığımız tarafından belirlenmiş format doğrultusunda “İl Çevre Durum Raporu” hazırlamaktadır.  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden gelen raporlar doğrultusunda, ilk kez geçtiğimiz yıl, çevre durum raporlarında yer alan verilerinin özetlenmesi ile “Çevre Durum Raporu: 2012 Yılı Özeti – İller” kitabı hazırlanarak, yayımlanmıştır. Bu yıl ikincisi olan “Çevre […]

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.11.2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik değişikliği aşağıdaki gibidir; MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı “Vize işlemleri ve belgelendirme” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci cümlesinde yer alan “vize […]

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Kasım 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle bir çok maddede değişiklik yapılmıştır. Yönetmelik içerisinde tanımlamaların bazıları revize edilmiştir. İlgili yönetmelik ile Çevreye yayılan gürültünün azaltılması ve kontrol altında tutulması hedeflenmektedir. MADDE 1 – 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının […]

Çevre Görevlisi Vize Yenileme Eğitimi Başvurusu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Görevlisi vize yenileme eğitimi düzenleyecek. Vize yenileme eğitimleri üçerli gruplar halinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Yeterlilik Hizmetleri Daire Başkanlığı ve TÜÇEV ile birlikte 2-3-4 Aralık, 7-8-9 Aralık ve 28-29-30 Aralık 2015 tarihlerinde 3 grup olmak üzere RİXOS HOTEL/ANKARA’da  “Çevre Görevlisi Vize Eğitimi”düzenlenecektir. Bu eğitime yalnızca 2010 yılında belge alan ve 31 Ocak […]