Aylık Arşivler: Temmuz 2019

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

çevre ve şehircilik bakanlığı

Çevre Görevlilerinin, Çevre Mühendislerinin, Çevre Yönetim Birimlerinin ve Çevre Danışmanlık firmalarını ilgilendiren Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmış olup aşağıda amaç ve kapsamına ulaşabilir ayrıca yönetmeliğin tamamına ulaşabilirsiniz. Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu […]

Balık Çiftliklerine Dair MELBES Girişi

Denizlerde yapılacak balık yetiştiriciliği faaliyetlerinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek kirliliğin izlenmesine yönelik ilke ve esasların belirlenmesi amacıyla “Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği” yayınlanmıştır. Balık çiftlikleri bu tebliğ kapsamında belirtilen periyotlarda su ve dip sedimentinde ilgili analizleri yaptırmakla yükümlüdürler. Aynı lokasyonda işletme ya da birlikler tarafından en fazla 10 tesis için tek başvuru yapılacak […]

Emisyon Teyit Ölçümleri Hakkında Duyuru

İzne tabi tesislerin Emisyon Teyit ölçümleri yaptırma periyotlarının önceden bilinmesine rağmen tesisler veya danışman firmalarca bu taleplerin son ana bırakıldığı, daha sonra Bakanlığımıza ve atanan laboratuvarlara kısa süre içerisinde ölçüm yapılması taleplerinin iletildiği görülmüştür. Emisyon Teyit ölçümlerinin zamanında yapılabilmesi için ölçüm taleplerinin; ilk ölçümün istendiği tarihten (tesisin büyüklüğü ve ölçülecek parametreler gibi hususlar ilgililerce dikkate […]