Aylık Arşivler: Şubat 2021

SEÖS – SAİS Web-Api Sözlüğü

çevre ve şehircilik bakanlığı

Bakanlığımızca üretilen havza, deniz, hava alıcı ortam izleme verileri ile sürekli atıksu izleme sistemleri (SAİS) ve sürekli emisyon ölçüm sistemleri (SEÖS)’nden alınan çevresel verilerin izlenebilmesi amacıyla İlk fazı 2018 yılı başında tamamlanan proje ile Bakanlığımızca üretilen çevresel ölçüm ve izleme verilerinin tek merkezden etkin yönetiminin sağlanması amacıyla kurulan Sürekli İzleme Merkezi (SİM)’ne yeni veri entegrasyonlarının […]