Aylık Arşivler: Ocak 2024

2024 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi

25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’nin 23 ncü maddesinde belirtilen hüküm gereği, Bakanlıkça belirlenen 2024 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi, 01.01.2024 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde yayımlanmıştır. İlgili doküman buradan erişebilirsiniz. Çevre ve Referans Laboratuvarı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz. T.C.ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞIÇED, İzin ve Denetim […]