Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü madde atık olarak tanımlanır.

Sanayi kuruluşlarında üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu birincil ve ikincil kirleticiler olarak atıklar oluşabilmekte olup bu atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan yönetmeliklerle sürdürülebilir atık yönetimlerinin uygulanması sağlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında kuruluşların atıklarını değerlendirmesi beklenmektedir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre atık kodu belirlenen atıklar depolama sahalarının kriterlerine uygunluk yönünden değerlendirilmek üzere Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (ADDDY) Ek-2 kapsamında analiz edilir. Analiz sonucuna göre atıkların uygun atık sahalarında bertarafı sağlanır.

Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Bu kapsamda ADDDY Ek-3/A kapsamında analizleri yapılarak EK-3/B de belirtilen konsantrasyonlara göre atığın tehlikeli veya tehlikeli olmadığına dair değerlendirme yapılır.

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkili personellerimiz tarafından numune alımı gerçekleştirilmektedir.

Atık analizlerinin çevre mevzuatı kapsamında olması durumunda kuruluşların MELBES üzerinden başvurularda bulunarak hizmet alması durumunda tecrübeli ve yetkili kadromuz ile Testmer olarak hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

ÇED raporu takipleri kapsamında veya özel olarak çalışacağınız atık geri kazanımı, atık özelliklerinin takibi gibi işlemlerde sizlere MELBES sistemi dışında da hizmet sunabilmekteyiz.