Evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan artıma çamurları ikincil kirletici olarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir. Arıtma çamurları, arıtıldıkları atıksuların içeriğindeki kirleticiler ile beraber arıtma kimyasallarını da içerdiğinden potansiyel çevre kirleticisi olarak yeniden kullanımı ve bertarafı önem arz etmektedir.

Gelişen teknoloji, sürdürülebilirlik ve kirleticilerin kaynakta önlenmesi gibi konularda pek çok alternatifin günümüzde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Arıtma çamurlarının kullanımı ve bertarafı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliklerle çeşitli kısıtlamalar getirilerek çevrenin en az olumsuz etkilere maruz kalması sağlanmaktadır.

Arıtma çamurları için alıcı ortam olarak toprağın kullanılması, toprak kirliliğinin kaynakları arasında görülmektedir. Bu sebeple toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların tespiti, temizlenmesi ve izlenmesi amacıyla ülkemizde “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Yönelik Yönetmelik (TKKVNKKSYY)” uygulanmaktadır.

Arıtma çamurlarının toprakta kontrollü kullanımına uygunluğunun değerlendirilmesi için “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik (EKAÇTKDY)” doğrultusunda arıtma çamuru analizleri yapılır.

Arıtma çamurlarının depolama sahalarına verilmesi durumunda arıtma çamurları Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamına girerek Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (ADDDY) Ek-2 kapsamında değerlendirilir.

TESTMER olarak arıtma çamurlarında ADDDY, TKKVNKKSYY ve EKAÇTKDY kapsamlarında tecrübeli ekibiyle numune alımı, analiz yapılması ve raporların tarafınıza iletilmesi konusunda hizmet vermekteyiz. Arıtma Çamurlarınız ile ilgili yapacağınız geri kazanım ve iyileştirme çalışmalarınızda da partneriniz olmaya devam etmekteyiz.