Yazar Arşivleri: Testmer

Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği

çevre ve şehircilik bakanlığı

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetlerinin çevresel yönetimi, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tarama malzemelerinin faydalı kullanımı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde deniz ortamına boşaltılması veya bertarafına dair usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, deniz ve […]

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

çevre ve şehircilik bakanlığı

MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Yayımlandı

mevzuat, tebliğ, yönetmelik

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Yönetmelikle; ülkemizde atık yağlardan katma değeri yüksek baz yağ üretiminin sağlanacağı yüksek verimli atık yağ rafinasyon tesislerinin sağlaması gereken koşullar, toplanan atık yağ miktarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılarak atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmıştır. Atık yağlardan baz yağ üretiminde gerek Avrupa’dagerekse dünyada uygulanan yüksek verimli ve az atık üreten teknolojilerin ülkemizde de uygulanmasını ve mevcutta faaliyet gösteren atık yağ geri kazanım tesislerinin uluslararası standartlara ulaşmasını teminen“TS 13541-Atık […]

Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) Çalıştayı

2001 yılında Bakanlığımız bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Bakanlığın desteklenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetleri yanında, ülkemiz çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı ve destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde, 22-26 Kasım 2019 ve 23-26 Kasım 2019 tarihleri arasında […]

Emisyon ve İmisyon Ölçümlerinde Ölçüm Tekrarı Talepleri

Çevre Referans Laboratuvarı tarafından “Emisyon ve İmisyon Ölçümlerinde Ölçüm Tekrarı Talepleri Hakkında” konulu bir duyuru yayınlanmıştır. Buna göre; “Emisyon veya imisyon ölçümlerinde; ölçüm sonuçlarının Mevzuatta yer alan sınır değerin üzerinde çıkması durumunda ölçüm sonuçları raporlanır ve işletmeye ölçüm ücreti alındıktan sonra raporun teslim edilmesi gereklidir. Raporun (Emisyon/imisyon ölçüm kayıtlarının) Laboratuvar Yetkilendirme (https://elab.cevre.gov.tr/) yazılımı üzerinden sisteme […]

SEÖS ve SAİS Sunucuları Windows 7 Güncellemesi İle İlgili

Sürekli Emisyon İzleme Sistemi (SEÖS) ve Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) sunucularında güvenlik güncellemesi yapılmıştır. 15 Ağustos 2019 tarihinden itibaren sadece TLS 1.2 ve üst sürümleri desteklenecektir. SEÖS ve SAİS Bilgisayarlarında işletim sistemi olarak Windows 7 kurulu olan işletmelerin bu güncellemeyi ivedilikle yapması gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

Balık Çiftliklerinin MELBES Üzerinden Girişi

balık çiftliği - sea fish farm

BALIK ÇİFTİKLERİNE DAİR MELBES GİRİŞLERİ Aynı lokasyonda işletme ya da birlikler tarafından en fazla 12 tesis için tek başvuru yapılacak olup, yapılan başvuruların hangi tesisler için olduğu bilgisi girişler yapılırken belirtilir. İşletme ya da birliğin talebinin 10 tesisten daha fazla olması halinde, başvurulardan bir tanesi en fazla 12 olacak ve/veya başvurular eşit olarak bölünecek şekilde: […]

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

çevre ve şehircilik bakanlığı

Çevre Görevlilerinin, Çevre Mühendislerinin, Çevre Yönetim Birimlerinin ve Çevre Danışmanlık firmalarını ilgilendiren Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmış olup aşağıda amaç ve kapsamına ulaşabilir ayrıca yönetmeliğin tamamına ulaşabilirsiniz. Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu […]

Balık Çiftliklerine Dair MELBES Girişi

Denizlerde yapılacak balık yetiştiriciliği faaliyetlerinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek kirliliğin izlenmesine yönelik ilke ve esasların belirlenmesi amacıyla “Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği” yayınlanmıştır. Balık çiftlikleri bu tebliğ kapsamında belirtilen periyotlarda su ve dip sedimentinde ilgili analizleri yaptırmakla yükümlüdürler. Aynı lokasyonda işletme ya da birlikler tarafından en fazla 10 tesis için tek başvuru yapılacak […]

Emisyon Teyit Ölçümleri Hakkında Duyuru

İzne tabi tesislerin Emisyon Teyit ölçümleri yaptırma periyotlarının önceden bilinmesine rağmen tesisler veya danışman firmalarca bu taleplerin son ana bırakıldığı, daha sonra Bakanlığımıza ve atanan laboratuvarlara kısa süre içerisinde ölçüm yapılması taleplerinin iletildiği görülmüştür. Emisyon Teyit ölçümlerinin zamanında yapılabilmesi için ölçüm taleplerinin; ilk ölçümün istendiği tarihten (tesisin büyüklüğü ve ölçülecek parametreler gibi hususlar ilgililerce dikkate […]

×

Merhaba!

Satış ve destek ekibimize ulaşmak için lütfen mail adresimizden ya da aşağıdaki whatsapp hattımızdan ulaşabilirsiniz. info@testmer.com.tr

× Size nasıl yardımcı olabiliriz ?