Yazar Arşivleri: Testmer

2024 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi

25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’nin 23 ncü maddesinde belirtilen hüküm gereği, Bakanlıkça belirlenen 2024 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi, 01.01.2024 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde yayımlanmıştır. İlgili doküman buradan erişebilirsiniz. Çevre ve Referans Laboratuvarı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz. T.C.ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞIÇED, İzin ve Denetim […]

SEÖS – SAİS Web-Api Sözlüğü

çevre ve şehircilik bakanlığı

Bakanlığımızca üretilen havza, deniz, hava alıcı ortam izleme verileri ile sürekli atıksu izleme sistemleri (SAİS) ve sürekli emisyon ölçüm sistemleri (SEÖS)’nden alınan çevresel verilerin izlenebilmesi amacıyla İlk fazı 2018 yılı başında tamamlanan proje ile Bakanlığımızca üretilen çevresel ölçüm ve izleme verilerinin tek merkezden etkin yönetiminin sağlanması amacıyla kurulan Sürekli İzleme Merkezi (SİM)’ne yeni veri entegrasyonlarının […]

2021 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi

çevre ve şehircilik bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yetkili ölçüm ve analiz laboratuvarları tarafından 2021 yılı itibari ile uygulanacak fiyat tarifesi yayımlanmıştır. İlgili duyuraya buradan ulaşabilirsiniz. EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME/ÖLÇÜM VE ANALİZ Taban Fiyat 1000,00 TL/İşletme Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Numune Alma (VOC s) 320,00 TL/kaynak Florür Örnekleme 460,00 […]

İSG-KATİP Yenilenen Ara Yüzü ve Alt Yapısı İle Kullanıcısıyla Buluşuyor

Yenilenen İSG-KATİP uygulaması ile İSG kapsamındaki verilen tüm hizmetler elektronik ortama aktarılarak kullanıcıların daha hızlı ve kolay şekilde hizmete ulaşması sağlanacaktır. Yenilenen İSG-KATİP uygulaması ile İSG kapsamındaki verilen tüm hizmetler elektronik ortama aktarılacak ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan veri paylaşım protokolleri ile desteklenen bu program sayesinde bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılarak kullanıcıların daha […]

MELBES Sistemi Set Sayıları ve Mesafe Kriteri

çevre ve şehircilik bakanlığı

13.02.2019 tarih ve 35635 sayılı Makam Oluru ile 16 Şubat 2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan MELBES Sistemi Uygulamasındaki “Set Sayıları ve Mesafe Kriteri” ile ilgili yeni düzenlemelerin yer aldığı 18.06.2020 ve 121012 sayılı Makam Olur’una buradan ulaşabilirsiniz. Söz konusu Olur çerçevesindeki başvurular, Laboratuvar Yetkilendirme Uygulaması üzerinden yapılacak olup, başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgi […]

Balık Çiftlikleri Kapsamında Taleplerin MELBES‘e Girişi

çevre ve şehircilik bakanlığı

Balık Çiftlikleri kapsamında taleplerin MELBES’e girişi hakkında duyuru yayımlanmıştır. İlgili duyuruya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. MELBES BALIK ÇİFTLİĞİ BAŞVURUSU GİRİŞİ Balık çiftliği başvurusu oluşturmak için, öncelikle Ekran Görüntüsü – 1 de yer alan seçenekten tebliğ seçimi yapılmalıdır. Ekran Görüntüsü -1 “Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ” seçeneği seçildiğinde, bu alanın hemen altında “Tebliğ Türü” […]

Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği

çevre ve şehircilik bakanlığı

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetlerinin çevresel yönetimi, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tarama malzemelerinin faydalı kullanımı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde deniz ortamına boşaltılması veya bertarafına dair usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, deniz ve […]

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

çevre ve şehircilik bakanlığı

MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Yayımlandı

mevzuat, tebliğ, yönetmelik

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Yönetmelikle; ülkemizde atık yağlardan katma değeri yüksek baz yağ üretiminin sağlanacağı yüksek verimli atık yağ rafinasyon tesislerinin sağlaması gereken koşullar, toplanan atık yağ miktarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılarak atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmıştır. Atık yağlardan baz yağ üretiminde gerek Avrupa’dagerekse dünyada uygulanan yüksek verimli ve az atık üreten teknolojilerin ülkemizde de uygulanmasını ve mevcutta faaliyet gösteren atık yağ geri kazanım tesislerinin uluslararası standartlara ulaşmasını teminen“TS 13541-Atık […]