Yazar Arşivleri: Testmer

SEÖS ve SAİS Sunucuları Windows 7 Güncellemesi İle İlgili

Sürekli Emisyon İzleme Sistemi (SEÖS) ve Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) sunucularında güvenlik güncellemesi yapılmıştır. 15 Ağustos 2019 tarihinden itibaren sadece TLS 1.2 ve üst sürümleri desteklenecektir. SEÖS ve SAİS Bilgisayarlarında işletim sistemi olarak Windows 7 kurulu olan işletmelerin bu güncellemeyi ivedilikle yapması gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

Balık Çiftliklerinin MELBES Üzerinden Girişi

balık çiftliği - sea fish farm

BALIK ÇİFTİKLERİNE DAİR MELBES GİRİŞLERİ Aynı lokasyonda işletme ya da birlikler tarafından en fazla 12 tesis için tek başvuru yapılacak olup, yapılan başvuruların hangi tesisler için olduğu bilgisi girişler yapılırken belirtilir. İşletme ya da birliğin talebinin 10 tesisten daha fazla olması halinde, başvurulardan bir tanesi en fazla 12 olacak ve/veya başvurular eşit olarak bölünecek şekilde: […]

Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

çevre ve şehircilik bakanlığı

Çevre Görevlilerinin, Çevre Mühendislerinin, Çevre Yönetim Birimlerinin ve Çevre Danışmanlık firmalarını ilgilendiren Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmış olup aşağıda amaç ve kapsamına ulaşabilir ayrıca yönetmeliğin tamamına ulaşabilirsiniz. Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu […]

Balık Çiftliklerine Dair MELBES Girişi

Denizlerde yapılacak balık yetiştiriciliği faaliyetlerinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek kirliliğin izlenmesine yönelik ilke ve esasların belirlenmesi amacıyla “Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği” yayınlanmıştır. Balık çiftlikleri bu tebliğ kapsamında belirtilen periyotlarda su ve dip sedimentinde ilgili analizleri yaptırmakla yükümlüdürler. Aynı lokasyonda işletme ya da birlikler tarafından en fazla 10 tesis için tek başvuru yapılacak […]

Emisyon Teyit Ölçümleri Hakkında Duyuru

İzne tabi tesislerin Emisyon Teyit ölçümleri yaptırma periyotlarının önceden bilinmesine rağmen tesisler veya danışman firmalarca bu taleplerin son ana bırakıldığı, daha sonra Bakanlığımıza ve atanan laboratuvarlara kısa süre içerisinde ölçüm yapılması taleplerinin iletildiği görülmüştür. Emisyon Teyit ölçümlerinin zamanında yapılabilmesi için ölçüm taleplerinin; ilk ölçümün istendiği tarihten (tesisin büyüklüğü ve ölçülecek parametreler gibi hususlar ilgililerce dikkate […]

MELBES Atıksu Analizleri

13.02.2019 tarihli 67516161-020-E.35635 sayılı MELBES Sistemi Hk. Olur konulu Bakanlık Makam Oluru’ nun 11. Maddesi’ nde “Atık sularda iç izleme amacıyla yapılan mevcut sözleşmelerin, 30 Haziran 2019 tarihine kadar yapılan numune alma işlerine ait ölçüm, analiz ve sonuç raporlarının geçerli sayılması, bu tarihten sonra yapılacak iç izlemelerin dağıtımının 6 aylık periyotlar (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık) ile […]

MELBES Sistemi İş Dağıtım Algoritması Hakkında

Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) çalışma prensibine ait iş dağıtım algoritması ile ilgili dokümana buradan ulaşabilirsiniz.​ ​Söz konusu algoritma hakkındaki varsa görüş ve önerileriniz resmi yazı ile Bakanlığımıza bildirilmesi durumunda yıl sonunda tüm sektör temsilcileri ile yapılacak toplantıda kriterler tekrar gözden geçirilecek ve ihtiyaç duyulması halinde değişiklikler yapılabilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

mevzuat, tebliğ, yönetmelik

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “08.11.06”, “28.30.16”, “47.24.01”, “47.25.01”, “47.26.01”, “47.54.90”, “47.62.03”, “47.81.02”, “47.81.05”, “47.81.90”, “47.89.05”, “52.29.01”, “56.10.18”, “88.91.01”, “88.99.08”, “93.29.02” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan “43.22.01”, “47.11.03”, “47.81.01”, “47.81.03”, “47.81.04”, “47.81.06”, […]

ÇED Raporlarında Yer Alan Ölçüm / Analizler ve MELBES Sistemi Hakkında Duyuru

çevre ve şehircilik bakanlığı

Bakanlığımızca yürütülecek Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) ile ilgili olarak, aşağıdaki uygulamaların dikkate alınması gerekmektedir. · Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde, Bakanlığa/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulan ÇED Raporları ve/veya Proje Tanıtım Dosyaları’nda yer alacak, çevre mevzuatı kapsamındaki ölçüm ve analizler; · “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği” uyarınca […]

Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi’ nin (MELBES) Uygulanması

çevre ve şehircilik bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine (MELBES) geçilmesi çalışmaları sürmekte olup, söz konusu Sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2. 100 Günlük Eylem Planı’nda da yer almış olup, 16 Şubat 2019 tarihinde uygulamaya alınmıştır.