Yazar Arşivleri: Testmer

Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitim Başvuruları Hakkında Bilgilendirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kasım ayında Asbest Söküm Uzmanlığı eğitimleri düzenliyor. Başvurular için Bakanlık tarafından yayınlanan duyuru aşağıdaki gibidir; 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan, 29.06.2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbest Sökümü İle İlgili […]

Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (Bekra)/İşletmeciler İçin Rehber

“Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA)/İşletmeciler İçin Rehber”in hem İngilizce hem de Türkçe versiyonlarına “Yayınlar” başlığından ulaşılabilmektedir.  Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA)/İşletmeciler İçin Rehber – TRBüyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması (BEKRA)/İşletmeciler İçin Rehber – EN

Türkiye Küresel İklim değişikliği İle Mücadelede 2030 Yol Haritası Belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin başkanlık ettiği ‘İklim değişikliği ve Hava yönetimi Koordinasyon Kurulu’nda alınan karar çerçevesinde Türkiye, 2030 yılında %21’e kadar sera gazı emisyon azaltımı yapabileceğini Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine bildirdi. İklim değişikliği ile mücadele katkısını zamanında bildiren Türkiye’ye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri teşekkür etti. Konuya ilişkin […]

Türkiye’de İlk Defa Denizlerde Radyoaktivite İzleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM işbirliği ile yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi ” kapsamında, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ile de işbirliği halinde, Türkiye’de ilk defa denizlerimizde radyoaktivite ölçümleri gerçekleştiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Bakanlığımız ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu arasında yapılan Protokolle Karadeniz ve Akdeniz’de radyoaktivite […]

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği Yayınlandı

Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin içerisinde yer alan Alt Seviyeli Kuruluşların hazırlaması gereken Büyük Kaza Önleme Politikası (BKÖP) için uygulama esaslarını içermektedir.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortak yayınlanan bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel […]

İlk Yardım Yönetmeliği Yayınlandı

Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili […]

Maden Atıkları Yönetmeliği Yayınlandı

Bu Yönetmeliğin amacı; madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  Maden atıklarının geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi sırasında su, hava, toprak, bitki, hayvan ve insanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden […]

Testmer Ölçüm ve Test Hizmetleri Bayram Öncesi İftardaydı

14.07.2015 tarihinde Testmer Çalışanları Boğaz Manzarası eşliğinde hem iftar hem de erken bayram kutlaması yaptı. Her yıl geleneksel hale gelen iftar yemeğimizde bu yıl firmamızda 10. yılını dolduran Laboratuvar Müdürümüz İlker Alagöz’e de katkılarından dolayı plaket verildi. 

Bakan Güllüce, 2015 Yılı İlk Altı Ayı Çevre Denetim Rakamlarını Açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, 2015 yılı ilk altı ayı Çevre Denetim rakamlarını ve denetimler sonucunda kesilen ceza miktarlarını açıkladı. Bakan Güllüce, “2015 yılı ilk 6 ayında Bakanlık merkez ve Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerimiz tarafından 20 bin 354 adet tesise çevre denetimi gerçekleştirildi” dedi.  Denetimler sonucunda Çevre Kanununa aykırı faaliyette bulunan tesislere, toplam 35 […]