Yazar Arşivleri: Testmer

Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 15/04/2015 tarihli Resmî Gazete’ de Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmeliğe göre ; “Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği”nin adı “Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.  Tamamı için tıklayınız.

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20/03/2015 tarihli Resmî Gazete’de Atıkların Karayolunda taşınmasına ilişkin tebliği yayınlanmıştır.  Bu Tebliğin amacı; Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ek-IV atık listesinde yer alan atıkların karayolu ile taşınmasına dair esasların belirlenmesidir.Bu Tebliğ, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ek-IV atık listesindeki yıldız (*) işaretli atık kodları ile bu Tebliğin ek-1’inde belirtilen […]

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22/03/2015 tarihli Resmî Gazete’de Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri tebliği yayınlanmıştır.  Bu Tebliğin amacı; kurulu kapasitesi 10.000 m3/gün ve üzerinde olan; atıksu arıtma tesisleri, ön arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yapan ve suyu ısı transferi amaçlı (soğutma-ısıtma suları) kullanarak alıcı ortama deşarj eden tesislerin çıkışlarına kurulacak sürekli atıksu izleme istasyonlarının özellikleri ile […]

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02/04/2015 tarihli Resmî Gazete’de Atık Yönetim Yönetmeliğine ilişkin tebliği yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına, Çevre ve insan sağlığı açısından […]

Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliğ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02/04/2015 tarihli Resmî Gazete’de Atık Yönetim Yönetmeliğine ilişkin tebliği yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması ve bu işlemleri yapacak doğrulayıcı kuruluşların özelliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir  Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması, doğrulayıcı kuruluşlarda […]

Testmer 2014 Yılını Değerlendirip 2015 Hedeflerini Belirledi

28 Şubat Cumartesi günü Ağaoğlu My City Otel’de bir araya gelen Testmer Yöneticileri tüm gün boyunca 2014 yılının değerlendirilmesi ve 2015 yılının hedeflerinin belirlenmesi için toplantı yapmıştır. 2014 yılını başarı ile geçiren şirketimiz için 2015 yılı için kalite ve etik değerlerinden vazgeçmeden müşteri odaklı bir yönetim ve iddialı bir büyüme hedeflemektedir.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Belgemiz Yayımlandı

İş Sağlığı Güvenliği Ölçümlerinizi artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkili olarak yapıyoruz. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Belgemiz 13.02.2015 tarihi ile yayınlanmıştır. Ölçümlerimize ÇSGB-İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş olarak devam edeceğiz. Aşağıdaki linkten parametre bilgisine ulaşabilirsiniz. Kapsam belgemiz için tıklayınız…