Günümüzde kirlenen denizler, iklim değişikliği, balıkların nesillerini tükenmesi ve aşırı avlanma nedeniyle denizlerde balıkların sayısı her geçen gün hızla tükenmektedir. Bu sebeple çiftlik balıkçılığı gelişmiş ve tüketilen balıkların çoğu doğal ortamlarından ziyade çiftliklerde üretilmektedir. Bu durum ekonominin gelişmesine katkı sağlarken kontrolsüzce yapılması durumunda ciddi çevre sorunlarının oluşmasına neden olabilmektedir.

Çiftlik balıkçılığında kullanılan yemlerin türü, miktarı; denizin akıntı durumu gibi durumlar göz önüne alındığında kirlilik ihtimali ortaya çıkmaktadır. Özellikle balık dışkılarının yoğun olması ve bulunduğu bölgedeki azot, fosfor ve oksijen dengesinin değişmesi gibi durumlar ortamda ötrofikasyon riskini arttırmakta ki bu da deniz ekosisteminin tamamen zarar görmesine sebep olmaktadır.

Ülkemizde balıkçiftliği faaliyetleri için yasal otorite tarafından tebliğler ile kısıtlamalar getirilmiştir. Denizlerde yapılacak balık yetiştiriciliği faaliyetlerinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek kirliliğin izlenmesine yönelik ilke ve esasların belirlenmesi amacıyla “Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği” yayınlanmıştır. Balık çiftlikleri bu tebliğ kapsamında belirtilen periyotlarda su ve dip sedimentinde ilgili analizleri yaptırmakla yükümlüdürler.

Denizlerde yapılacak balık çiftliklerinin kurulamayacağı ötrofikasyon riski yüksek olan hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanlarının belirlenmesine yönelik ilke ve esasları oluşturmak amacı ile “Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği” yayınlanmıştır. Bu tebliğ kapsamında yer alan balık çiftliklerinde ise her yılın Mayıs ve Ağustos aylarında yapılacak numune alımları ile deniz ortamının kontrolü gerçekleştirilmektedir.

Bu iki tebliğ kapsamında gerçekleştirilmesi gereken analizlerde Testmer olarak numune alımından, analizlerin yapılması ve raporlanması konusunda hizmet vermekteyiz.