Balık Çiftliklerinin MELBES Üzerinden Girişi

BALIK ÇİFTİKLERİNE DAİR MELBES GİRİŞLERİ

Aynı lokasyonda işletme ya da birlikler tarafından en fazla 12 tesis için tek başvuru yapılacak olup, yapılan başvuruların hangi tesisler için olduğu bilgisi girişler yapılırken belirtilir.

İşletme ya da birliğin talebinin 10 tesisten daha fazla olması halinde, başvurulardan bir tanesi en fazla 12 olacak ve/veya başvurular eşit olarak bölünecek şekilde:

0-12 Tesis   1 Başvuru

13-23 Tesis 2 Başvuru (6+7=13); (11+12=23)

24-34 Tesis 3 Başvuru (8+8+8=24);  (11+11+12=34) vb.

örneklendirilmiştir.

Balık çiftlikleri giriş uygulamasında, 2 ayrı tebliğ kapsamında numune sayısı ve ilgili parametre seçimi yapılması gerekmektedir. Tebliğ kapsamındaki seçimler aşağıda açıklanmaktadır:

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ(Bkz. Tablo 1)

* Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy Ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (TRİX)

* Bu tebliğler ile birlikte Dip Sediment başvurusu da yapılacak ise ilgili tebliğdeki parametrelere ek olarak Toplam Organik Karbon (TOK) (2 Adet) ve Dip Sedimentlerinden Numune Alma(1 Adet) parametreleri de eklenecektir.

Adım 1

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yapılan taleplerde (TRİX analizleri):

Mayıs ve Ağustos aylarında, TRİX analizleri seçilir. Tesisin 4 köşesinden ve ortasından; yüzey, orta ve dip derinliklerinden alınan 3 kompozit numunenin analizleri yapılır ve TRIX değeri hesaplanır.

Yazılımdan parametre seçimine ihtiyaç olmaksızın asgari fiyat ücret bilgisi, otomatik olarak gelir. Burada belirtilen fiyat, Mayıs ve Ağustos ayları için, aynı zamanda, numune alma fiyatlarını da içermektedir. Ayrıca numune alma seçilmeyecektir.

Dip çökeltisi için;

TRİX Analizlerine ilave olarak 3 yılda bir Ağustos ayında, tesisin akıntı yönünden 1 numune ve referans noktasından da 1 numune olmak üzere toplam 2 numunede TOK analizi ve sadece 1 Adet Dip Sedimentlerinden Numune Alma seçilir ve asgari fiyat ücret bilgisi otomatik olarak gelir.

Numune alma her bir tesis için bir kez seçilmelidir.

Makro bentik flora, fauna ve begiota analizleri için alınan numuneler analizlenmek üzere İzleme Raporunu hazırlayacak olan Üniversiteye gönderilir. Raporun hangi üniversite tarafından hazırlanacağına başvuruyu yapan tesis ya da birlik karar verebilir.

Raporlama;

Bu tebliğ kapsamındaki, ilgili Üniversitelerce hazırlanan raporlar, su kolonu, dip çökeltisi (TOK verilerini) ve makro bentik flora, fauna ve begiota analizlerini ve değerlendirmelerini içerir.

Raporlar tesis tarafından Eylül ayında Bakanlığa sunulur.

Adım 2

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yapılan taleplerde:

Ağustos ayında su kolonunda yapılacak analizler içinaşağıdaki parametreler tek tek seçilir.

Tablo 1. 

PARAMETRESU KOLONU
pH
AKM
Secchi Diski Derinliği
Tuzluluk
Sıcaklık
Çözünmüş Oksijen
Amonyum Azotu
Toplam Azot
Toplam Fosfor
Klorofil-a

Her bir tesisisin dört bir kenarından ve orta noktasından; yüzey, orta ve dip derinliklerinden alınarak kompozit hale getirilen 3 numune ile referans noktasının 3 farklı derinliklerinden alınan numuneler olmak üzere toplam 6 numune olarak girilir.

Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonrasında referans nokta sayısının tesis sayısından farklı olması durumunda; referans noktalarına ait numune sayısı ayrıca belirlenerek her tesisi için 3 numune ve her bir referans noktası için 3 numune olacak şekilde toplam numune sayısı belirlenir.

Yazılıma girerken, her bir tesis için, numune alma ücreti hariç olarak, yukarıdaki her bir parametre numune sayısı ile çarpılarak girilir.

Numune alma her bir tesis için bir kez seçilmelidir.

Dip çökeltisinde;

Tablo 1’ deki parametrelere ek olarak  3 yılda bir Ağustos ayında, Tesisin akıntı yönünde 1 numune ve referans noktasından 1 numune olmak üzere toplam 2 numunede TOK analizi ve sadece 1 Adet Dip Sedimentlerinden Numune Alma seçilir. Asgari fiyat ücret bilgisi otomatik olarak gelir.

Numune alma her bir tesis için bir kez seçilmelidir.

Makro bentik flora, fauna ve begiota analizleri için alınan numuneler analizlenmek üzere İzleme Raporunu hazırlayacak olan Üniversiteye gönderilir. Raporun hangi üniversite tarafından hazırlanacağına başvuruyu yapan tesis ya da birlik karar verebilir.

Raporlama;

Bu tebliğ kapsamındaki, ilgili Üniversitelerce hazırlanan raporlar, su kolonu, dip çökeltisi (TOK verilerini) ve makro bentik flora, fauna ve begiota analizlerini ve değerlendirmelerini içerir.

Raporlar tesis tarafından Aralık ayında Bakanlığa sunulur.

Adım 3

Laboratuvar ataması olduktan sonra faaliyetin gerçekleşmesi için planlama yapılır.

Atanan işlerin ardından laboratuvar ve tesisler uygun oldukları zaman dilimini birlikte programlayabilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir