Günümüzde artan sanayi, nüfus ve kentleşme sosyo-ekonomik yapının gelişmesine imkan sağlarken çevre sağlığının bozulmasına ya da olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Bununla beraber toplum üzerinde çevre bilincinin arttırılması, kaynakların doğru kullanımı üzerine pek çok proje geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Çevre penceresinden bakıldığında kirliliğin kaynağında önlenmesi, ham madde, su, enerji vb kaynakların bilinçli kullanımı ve sürdürülebilirliği aslında gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakma sorumluluğumuzun başında gelmelidir.

TESTMER olarak hizmet vermiş olduğumuz Çevre kapsamındaki analizlere yaklaşımımız gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuzu yerine getirme hassasiyetini her zaman taşımaktadır. Bu çerçevede hizmet vermiş olduğumuz kapsamlar için TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik şartlarını sağlayarak Çevre Analizleri kapsamında güvenilir, doğru ve kaliteli hizmet vermeyi prensip edindik.

TESTMER su, atıksu ve deniz suyu alanında izin, izleme, denetleme, kontrol, ÇED projeleri ve proje izleme kapsamında; emisyon ve imisyon ölçümlerinde teyit ve izin kapsamında; atık, arıtma çamuru, sediment ve toprak alanında kirlilik kontrolü, izleme, sınıflandırma kapsamında; atıkyağ alanında kategori belirleme kapsamında; koku alanında şikayet ve denetleme kapsamında; gürültü ve titreşim alanında ise izin, şikayet ve denetleme kapsamında süreçlerinizin yönetiminde yardımcı olmaktadır.