İçme suyu ve atıksu arıtımlarında kullanılacak kimyasal arıtmanın optimum maliyet ve verimde çalışmasının projelendirilmesi aşamasında gerçekleştirilen plot ölçekli arıtma çalışmaları Jar Testi olarak tanımlanır.

Jar testi ile arıtılmak istenen su, içme suyu, kullanma suyu ve atıksuların uygulanacak arıtma prosesinde kullanılacak koagülant, çalışma pH değeri, karıştırma hızı, karıştırma ve çöktürme süresi, kullanılacak kimyasalların dozları ve konsantrasyonları gibi pek çok kıymetli bilgi elde edilir.

Çevre Mühendisliği uygulamalarının temel yapılarından biri olan Jar Testi çalışmaları doğru arıtma yönteminin seçilmesine, projelendirilmesine ve işletilmesine ışık tutacak ve arıtma amacına göre insan ve çevre sağlığının korunmasına katkı sağlayacaktır.

Jar testinin uygulanması ve çıkan sonuçların değerlendirilmesinde tecrübeli ekibimiz ile kimyasal arıtma proseslerinizin optimum verim ve maliyet ile işletilmelerine katkı sağlamaktayız.