Çevre Durum Raporu:2013 Yılı Özeti – İller Kitabı Yayınlanmıştır

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri her yıl düzenli olarak Bakanlığımız tarafından belirlenmiş format doğrultusunda “İl Çevre Durum Raporu” hazırlamaktadır.  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden gelen raporlar doğrultusunda, ilk kez geçtiğimiz yıl, çevre durum raporlarında yer alan verilerinin özetlenmesi ile “Çevre Durum Raporu: 2012 Yılı Özeti – İller” kitabı hazırlanarak, yayımlanmıştır.

Bu yıl ikincisi olan “Çevre Durum Raporu: 2013 Yılı Özeti – İller” kitabı yayımlanarak kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, belediye başkanlıklarına ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Kitap içeriğinde;
• Hava Kalitesi ve İklim Değişikliği başlığı altında, 2013 yılına ait yıllık hava kalitesi verileri, egzoz gazı emisyon kontrolü ve doğalgaz kullanımı bilgileri,
Su ve Atık Su Yönetimi başlığı altındaildeki içme ve kullanma suyu bilgileri, atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon hizmetlerine ait bilgiler ve veriler,
• Atık başlığı altındakentsel katı atıklar ve bertarafına ilişkin veriler, oluşan diğer atıkların miktarları ve bertarafı ile ilgili istatistiki bilgiler, 
• Doğa Koruma, Biyolojik Çeşitlilik ve Tabiat Varlıklarını Koruma Çalışmaları başlığı altında, İlde yer alan tabiat varlıkları, milli parklar,  flora ve fauna ile sulak alanlara ait bilgiler, veriler ve yapılan çalışmalara yer verilmekte olup,

Ayrıca, Arazi kullanım verileri,ÇED Kararları, Çevre İzin ve Lisans İşlemleri, Çevre Denetimleri ve Yaptırımlar ile ilgili veriler de kitapta yer almaktadır.

Kitaba Yayınlar sayfasından ulaşılabilmektedir. 
Link:
http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfaicerikhtml&IcId=691&detId=694&ustId=691

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir