“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında, işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlar ve faaliyet konularına göre uyması gereken çevresel gürültü limitleri belirlenmiştir.

İşyeri açarken, ÇED belgesi alımı sırasında, şikayet üzerine vb. nedenlerle Çevresel Gürültü Ölçümü ve Raporlamasını yapmaktayız.

“Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Ek-1 ve Ek-2 listesinde yanında “*” işareti bulunmayan işletmelerin hazırlatması gereken; Akustik Gürültü Ölçümü ve Raporlamasını da yapmaktayız.