Aydınlatma Ölçümleri

Aydınlatma çalışma mahallerinin yanı sıra işletme içerisindeki tüm yürüme ve geçiş yollarında takip edilmesi gereken bir parametredir. İş yerlerindeki yaralanmaların bir kısmı yetersiz aydınlatmalardan kaynaklı iş kazalarından oluşmaktadır. Risk analizleri ve durum tespitlerinde işletme sahasının bütünü için değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 (İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları) içerisinde aydınlatma konusu ayrı bir başlık olarak değerlendirilmiş, ölçümlerin yapılması ve TS EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012 standartlarına uyulması konusunun altı çizilmiştir.

Aydınlatma

22 – İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanır. İşyerlerinin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013;  TS EN 12464-1.2011: 2012;  standartları esas alınır.

23 – Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olur ve uygun şekilde yerleştirilir.

24 – Aydınlatma sisteminin devre dışı kalmasının çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulunur.

Laboratuvarımız aydınlatma ölçümlerinde COHSR-928-1-IPG-039 metodunu kullanmaktadır.