Silika Ölçümleri

Silika tozu mineral yapıda bir tozdur. Maden işletmeleri, taş ocakları ve bunları işleyen çimento ve kireç sanayi, porselen ve seramik sanayi, cam sanayi, kuvars madenciliği ve değirmenleri, demir ve çelik döküm sanayi, temizleme ve aşındırma işlerinin yapıldığı işyerlerinde kristal yapıdaki solunabilir silika tozu ile karşılaşılabilir. Silika kristallerinin tabiatta üç ayrı formu bulunmaktadır: – Kuvars – Tridimit – Kristobalit.

Silis tozu (kristalize silika) akciğerlerde birikmekte ve fibrotik reaksiyona yol açmaktadır. Bu şekilde, silis tozunun (krirstalize silika) akciğerde birikmesine bağlı olarak meydana gelen ilerleyici bir solunum yolu hastalığı olan silikozis tablosunun gelişimi gözlemlenebilmektedir. Silikozis tablosunun oluşmasında tozun ortamdaki yoğunluğu önemlidir. Silis tozu yoğunluğu ne kadar fazla olursa hastalığın gelişmesi olasılığı artmaktadır. Öte yandan akciğerlerde tozların birikmesi ve fibrosiz ile seyreden hastalığa genel olarak pnömokonyoz adı verilmektedir.*

Silika ölçümleri yapılıp “Tozla Mücadele Yönetmeliği” ne göre sınır değeri hesaplanarak değerlendirilmelidir.

Laboratuvarımız NIOSH 7601 standardı ile ölçüm yapılmaktadır.

*Seramik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Rehberi