Uzun süreli titreşim maruziyeti meslek hastalıklarına sebebiyet verebilmektedir. En yaygın bilinen örneği Mesleki Raynaud Fenomeni olan meslek hastalığı “el-kol titreşimi”nin yoğun olduğu çalışma alanlarında görülebilir. Bunun dışında uzun titreşim maruziyeti kas, sinir ve kemiklere de etki edebilmektedir. Bütün bu bilgilerin ışığında çalışan titreşim maruziyetini tespit etmek ve önlem almak önem kazanmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanların titreşim risklerinden korunması ile ilgili olarak Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. İlgili yönetmelik kapsamında titreşim ölçümlerine atıf yapılmakta ve uyulması gereken limit değerler belirtilmektedir.

Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri aşağıda verilmiştir:

a) El-kol titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.

b) Bütün vücut titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2.

Yönetmeliğin Madde 6 (1) inde “İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler. Bu ölçümler, 20/08/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır.” İfadesi yer almaktadır.

Laboratuvarımız tüm vücut titreşimlerinin tespitinde “TS ISO 2631-1 (TS EN 1032+A1 ile birlikte)” el- kol titreşimlerinin tespitinde “TS EN ISO 5349-1 TS EN ISO 5349-2” standartına göre ölçüm yapmaktadır.