Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ Yayınlamdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek için ilgili tebliği yayınlamıştır.

Mesleki Eğitim zorunluluğu belirten tebliğin yayın tarihinden en geç bir yıl sonra Ek-1 Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi içerisinde yer alan meslekler için yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor. 

Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacaktır.

Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir.

Tebliğ için Tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir