SEÖS – SAİS Web-Api Sözlüğü

Bakanlığımızca üretilen havza, deniz, hava alıcı ortam izleme verileri ile sürekli atıksu izleme sistemleri (SAİS) ve sürekli emisyon ölçüm sistemleri (SEÖS)’nden alınan çevresel verilerin izlenebilmesi amacıyla İlk fazı 2018 yılı başında tamamlanan proje ile Bakanlığımızca üretilen çevresel ölçüm ve izleme verilerinin tek merkezden etkin yönetiminin sağlanması amacıyla kurulan Sürekli İzleme Merkezi (SİM)’ne yeni veri entegrasyonlarının sağlanması amacıyla Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyon, Entegrasyon ve Modernizasyonu Projesi (SİM FAZ II) gerçekleştirilmiştir.

SEÖS bulunan veya kurulacak tesisler ile SAİS kurulu veya kurulacak tesislerin, veri kayıt sistemleri analizörlerinden üretilmiş olan verilerin; Bakanlığımızın SİM sistemine aktarılmasını sağlamak üzere web-api sözlüğünde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu hususlar ek de açıklanmıştır.

İlgili doküman buradan erişebilirsiniz.

Çevre ve Referans Laboratuvarı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir