Su kaynaklarının hızla tükendiği ve gelecek kuşaklar için “su sorunu” kavramının oluştuğu günümüzde kullanılabilir suların tespiti ve suların kirlenmesinin önlenmesi öncelikli ve önemli konular haline gelmiştir. Bu nedenle araştırmalar yüzey sularında ve özellikle denizlerde, iç sularda yoğunlaşmıştır. Suyun kullanım amacı her ne olursa olsun – içme, kullanma, rekreasyon- amacımıza uygun olup olmadığı, kirlilik durumunun seviyesi iyi bir şekilde analiz edilmesiyle mümkündür.

Bununla beraber sanayi kuruluşlarında kullanılan proses sularının üretim ve prosese uygun kalitede olması beklenmektedir. Bu sebeple elde edilen suların uygunluğu için kontrol analizlerinin yapılması kaynakların sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır.

Su kaynaklarından elde edilen sular kullanım amacına uygun olarak arıtılmakta ancak dağıtım şebekelerindeki kayıplar ve girişimler sebebiyle su kalitesinde değişikler meydana gelebilmektedir. Bu sebeple zaman zaman son kullanıcıların suyun kullanım amacına yönelik kontrolünü sağlaması gerekmektedir.

Testmer olarak, Yüzeysel sular, Yeraltı suları, yerüstü suları, kullanma suları, beton karma suyu ve proses suları gibi tüm su numunelerinde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerde ekibimiz, numunenin alınmasından analizinin yapılması ve raporların tarafınıza ulaşmasına kadar olan süreçte hizmetinizdedir.

Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS EN ISO 5667-6
Yer Altı Suyundan Numune Alma TS ISO 5667-11
Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291
Debi Ölçümü
Debi Metodu
TS 5699
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metodu
SM 5220 B
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ Testi
SM 5210 B
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H+B
İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
TS EN ISO 7027-1
Çözünmüş Oksijen ve Oksijen Doygunluğu Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
TS EN ISO 7887 B
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Çökebilir Katı Madde Tayini
Hacimsel-Gravimetrik Metot
SM 2540 F
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 C
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metodu
SM 5520 B
Yağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 D
Hidrokarbonlar Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 F
Krom (VI) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Cr B
Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Klorür Tayini
Argentometrik Metot
SM 4500-Cl B
Serbest Klor Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-Cl F
Sülfat Tayini
Ölçüm: Türbidimetrik Metot
SM 4500-SO4-2 E
Sülfür Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-S-2 D
Sülfit Tayini
İyodometrik Metot
SM 4500-SO32- B
Sülfit Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-SO3 2- -C
Amonyak/Amonyak Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-NH3 B
SM 4500-NH3 F
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Kadmiyum İndirgeme Metodu
SM 4500-NO3 -E
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO2 -B
Kjeldahl Azotu Analizi
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500-Norg B
SM 4500- NH3 C
Toplam Azot (TN) Tayini
Oksidasyon Metodu
TS EN 12260
Toplam Fosfor (P) Tayini
Ön İşlem: Digestion Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P E
Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-P E
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 5540 C
Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
GC-FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
SM 5310 B
TS 8195 EN 1484
Metallerin Tayini
Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Selenyum (Se), Kalay (Sn), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Titanyum (Ti), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn)
Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu,
Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
SM 3030 B
SM 3030 K
EPA 200.7
Civa (Hg) Tayini
Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Hidrür Metodu
İşletme İçi Metot
(DP.88 – Rev.02 / 17.05.2019)
SM 3030 B
SM 3030 K
(EPA 200.7, EPA 245.2’den modifiye edilmiştir.)
Serbest Klor Tayini
DPD Kolorimetrik Metot
SM 4500-Cl G
Silika Tayini
Molibdosilikat Metodu
SM 4500-SiO2 C
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Asidite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2310 B
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür, Nitrat/Nitrat Azotu, Sülfat Tayini
İyon Kromatografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
SM 4110 B
Toplam Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
Kalsiyum ve Kalsiyum Sertliği Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 3500-Ca B
Permanganat İndeksi Ölçümü
Titrimetrik Metot
TS 6288 EN ISO 8467
Klorofil-a Ölçümü
Spektrometrik Metot
SM 10200 H