Balast Suyu Nedir?

Gemilerde balast suyu, gemilerin taşıma kapasitesinin yaklaşık %30-35’ini oluşturan yüksüz durumda, seyir sırasında denge sağlamak ve manevra yeteneklerini geliştirebilmek için gemide ayrı bir tankta yer alan deniz suyudur.

Balast suyunun alınması ile tüm dünyada mevcut gemilerde, dümen pervanesini batırmak, dışarıda kalan tekne kısmının azalmasını sağlamak, kararlı dengeyi oluşturabilmek, itici güce ve manevra kabiliyetine yardımcı olmak ve tekne üzerindeki gerilmelerin azalmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Balast Sularının Neden Yönetilmesi Gerekir?

Balast suyu geminin durumuna göre doldurulduğu gibi denizlere geri de boşaltılmaktadır. Deniz aşırı hareket eden gemilerin balast suları doldur/boşalt durumlarında sucul ortamları tehlikeye atmakta ekolojik dengeyi bozmaktadır.

Tüm bu denge bozulmalarını ve sucul yaşam istilalarını önlemek veya minimuma indirmek için Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından bir planlama yapılmıştır.

Balast Suları Arıtılmalı mı?

IMO 2004’te kabul ettiği “Uluslararası Gemilerin Balast Suları ve Sedimanlarının Kontrol ve Yönetimi Sözleşmesi” nde belirtilen standartları balast suları aştığı için gemilerde balast sularının arıtımı yapılmalı ve bu limitlere uygunluğu analizler ile teyit edilmelidir.

Balast sularının analizinde mikrobiyolojik yüklerin kontrolü kadar arıtma sistemlerinde kullanılan kimyasalların etkisi de kontrol edilmelidir. Deniz sularına mikrobiyolojik istilaların oluşumunu engellerken kimyasal kirliliğe de sebep olmamaya özen gösterilmelidir.

Balast suyu arıtım yöntemleri fiziksel ve kimyasal arıtma tekniklerini içermektedir. Testmer olarak diğer su analizlerinde olduğu gibi balast suyu analizleri ve raporlaması konusunda da sizlere hizmet vermekteyiz.