Deniz kirlenmesi; deniz ekosistemine zarar veren, insan sağlığını bozan, balıkçılık da dahil olmak üzere, denizlerdeki faaliyetleri engelleyen, denizin kullanım kalitesini etkileyen madde veya enerjinin deniz ortamına doğrudan veya dolaylı olarak bırakılması olarak tanımlanabilir.

Kentsel, endüstriyel ve tarımsal atıklardan kaynaklanan deniz kirliliğinin artması doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve insanların geleceği bakımından büyük önem arz etmektedir. Deniz kirliliğinin genel olarak kaynağı atıkların doğrudan deşarjı, yağmur nedeniyle oluşan yüzeysel akışlar ve atmosferden açığa çıkan kirleticilerdir.

Denizlerin kullanım alanlarında birisi, atıksu deşarjları için bir alıcı ortam olarak kullanılmasıdır. Bu sebeple kirliliğin kontrolü amacıyla derinden numune alma gerçekleştirilerek Derin Deniz Deşarjı izlemesi (SKKY Tablo 4) analizleri gerçekleştirilmektedir.

İnsan sağlığını ve çevreyi korumak üzere, yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalitesinin belirlenmesi (Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında) ve bu suların başta mikrobiyolojik olmak üzere her türlü kirletici ile kirlenmesini önlemek için mevcut kirlilik durumunun öğrenilmesi amacıyla numune alma, ölçüm/analizlerinin yapılması ve raporlanması konusunda hizmet vermekteyiz.