GÜVENİLİRLİK 

Müşterilerimize sunduğumuz her türlü hizmeti zamanında, doğru, tarafsız, gizlilik ilkelerine uygun, müşterimizle yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde mevcut mevzuat  düzenlemelerine uygun olarak sunmak,
 

ÖNCÜ OLMAK

Hizmetimizin kalitesini etkileyen unsurları geliştirmek amacıyla yurtdışı ve yurtiçi teknolojik gelişmeleri, uygulamaları takip ederek sektörümüzde öncü ve lider olmak,
 

STANDARTLARA UYUM

Bilimsel bilginin ışığında,hizmet kapsamımızı ulusal ve uluslar arası kabul görmüş standartlar ile teknik şartname, yasa ve yönetmelikler doğrultusunda geliştirilmiş ve geçerli kılınmış metodlardan oluşturmak ve bunlara uygun faaliyetlerimizi gerçekleştirmek,
 

SÜREKLİ EĞİTİM

Çalışanlarımızın görevleri ile ilgili tüm kalite gerekliliklerini öğrenmeleri ve  işlerinde uygulamalarını sağlayarak hizmet kalitemizin düzeyinin artması, sürekliliğinin sağlanması, müşterilerimizle açık bir iletişim kurarak onları bilgilendirmek, bilinçlendirmek,
 

TS EN ISO/IEC 17025’ E UYGUNLUK

Laboratuvar Yönetim Sistemimizi TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurmak yürütmek ve sürekli iyileştirmek,
İlkelerini benimser ve kalite politikamız olarak sürdürürüz.