İş makinalarının özellikle yerleşim yerlerinde çalışmaları gürültü rahatsızlıklarına sebebiyet vermektedir. Bu rahatsızlıkların önüne geçmek için iş makinalarının çevreye yaydığı gürültü düzeylerinin üst sınırlarını belirleyen yönetmelik, tebliğ, tüzük vb. yasal dokümanlar uygulanmaktadır. Avrupa Birliği direktifi 2000/14/EC [1] iş makinalarının çevreye yaydığı gürültü düzeylerinin üst limitlerini belirlemektedir.

İnşaat ve Kazı Makinaları ile Tarım ve Orman Traktörleri üzerinde yapılan akustik ölçümler özellikle Tip onaylarında yol gösterici olmaktadır. TS ISO 6393 / TS ISO 6394 / TS ISO 6395 / TS ISO 6396 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen akredite ölçümlerimiz ile hizmetinizdeyiz.

Deneylerimizi;

  • Dozerler
  • Kepçeler, Yükleyiciler
  • Ekskavatörler
  • Damperli Kamyonlar
  • Kazıyıcılar
  • Grayderler
  • Boru Döşeyiciler
  • Çöp Toplayıcılar
  • Silindirler
  • Traktörler de gerçekleştirebilmekteyiz.