Yakma ve proses sonucu oluşan, her türlü emisyon kaynağından atmosfere yayılan; havanın doğal yapısındaki bileşimi değiştiren hava kirleticileri “emisyon” olarak tanımlanmaktadır.

Sanayi tesislerinin kuruluşunda ve işletilmesi esnasında gerekli tedbirlerin alınmaması, uygun teknolojilerin kullanılmaması v.b gibi proses uygulamaları kirletici emisyonların oluşumuna neden olmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerde; emisyonları kontrol altına almak, hava kirlenmeleri sebebiyle çevreye önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak için yasal zorunluluklar bulunmaktadır.

Kirletici emisyonları kontrol etmek için öncelikle kirletici kaynaklarını tespit etmek, ölçüm ve analizinin yapılması gerekir. Ölçümü gerçekleştirilecek olan parametrelerin tespiti için; faaliyetin türüne (yakma-proses), kullanılan kimyasallara ve mevzuatta belirtilen bulunması muhtemel kirleticiler dikkate alınmaktadır. Tespit işleminin ardından kaynakta; ulusal ve uluslararası metot ve standartlara göre teknolojik cihazlar ile bacada ölçüm ve numune alma işlemleri gerçekleştirilir. Ölçüm ve numune alımı gerçekleştirilen parametrelerin analiz sonucunda; mevzuatlar kapsamında değerlendirme yapılmış ölçüm raporu tamamlanır. Ölçüm sonuçlarına istinaden; gerekli durumda firmanın emisyon azaltıcı tedbirleri alınması sağlanır.

Emisyon ölçümleri kontrol amaçlı ve mevzuat kapsamında gerçekleştirilebilir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında EK-1 ve EK-2 de bulunan tesisler 2 yılda bir emisyon ölçümleri yaptırmalıdır.

Ölçümleri gerçekleştirecek olan laboratuvarın Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.

Testmer Test ve Ölçüm Hizmetleri olarak; TÜRKAK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvar olup;

kapsamında; ulusal ve uluslararası metotlara uygun şekilde güvenilir, uzman ve deneyimli kadrosu ile ölçüm, analiz ve raporlama konusunda hizmet vermekteyiz.