“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği”  madde 25 ve “Titreşim Yönetmeliği”ndeki limitlere göre özellikle patlatmalar yapılan maden ocakları gibi titreşim kaynağı olan  işletmelerde Çevresel Titreşim Ölçümü ve Raporlamasını yapmaktayız.

Çevresel Titreşim Ölçümü;

  • Çevre İzni başvurusunda,
  • ÇED başvurusunda,
  • 14001 kapsamında,
  • Şikayet üzerine; vb. nedenlerle alınması gerekebilir.