Toprak kirliliği, toprağın; sanayi kuruluşları ya da insan eliyle doğal yapısından farklı bileşikler ile kirletilmesidir. Bu kirlenme toprağın üzerinde ya da altında yaşayan canlıların yaşamsal fonksiyonları ile toprağın özümseme kapasitesinin etkilenmesine neden olabilir aynı zamanda verim kaybı ya da yetişen ürünlerde ve yaşayan canlıların yapısında toksik birikime neden olabilir. Toprak sistemi ilişkili olduğu su ve hava sistemlerinin içerdiği kirletici unsurlar için son depolama noktasıdır. Toprak kara ekosisteminin taşıyıcısıdır ve kalitesindeki minör ya da majör değişiklikler doğal ya da tarım ekosisteminin verimliliğine direkt etki eder.

08.06. 2010 Tarih ve 27605 Sayılı Resmi Gazete’de “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik (TKKVNKKSDY)” yayımlanmış olup 31.05.2005 tarih ve 25831 sayılı Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik, toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin tespiti, kayıt altına alınması, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesine ilişkin teknik ve idari usul ve esasları kapsamaktadır.

TKKVNKKSD Yönetmelik, topraktaki kirliliğin tespiti ve izlenmesi gibi konuları içerdiği gibi toprağın kirlenmesine sebep olabilecek veya kirlenmiş topraklar sebebiyle yeraltı sularına ulaşabilecek kirliliğin tespiti ve kontrolü için ilişkili suların analizini de kapsar.

Bu yönetmeliğe göre toprak alanının sahiplik özelliklerine göre dikkate alınacak parametreleri farklıdır. Endüstri bölgesi içinde ya da yakınında olan topraklardaki kirlenmede, ilgili yönetmeliğin EK-2 Tablo 2 de bahsi geçen analizler uygulanmaktadır. Sahipsiz nitelikli sahalarda oluşan kirlenme kuşkusunda ise EK-2 Tablo 1 de bahsi geçen analizler uygulanır.

TESTMER Ölçüm ve Test Hizmetleri analiz laboratuvarında yönetmelikte izlenmesi gereken parametrelerin analizi gerçekleştirilebilmektedir. EK-2 Tablo 2 analizleri sektöre göre değişmektedir.

TESTMER uzman kadrosu ile Toprak numunelerinin alınması ve analizlerin yapılmasında 10 yılı aşkın süredir sizlere hizmet vermektedir.

Yeraltı Suyu ve Zemin Etüdü Kimyasal Analizleri

Zemin ve Temel Etüdü çalışmalarında yer alan laboratuvar analizlerinden kimyasal parametreler tarafımızca akreditasyon kapsamında gerçekleştirilmektedir.

  • Organik madde içeriği
  • Karbonat içeriği (aşındırıcı karbondioksit)
  • Sülfat içeriği
  • pH değeri (asitlik ve alkalite)
  • Klorür içeriği