Su kaynaklarının hızla tükendiği ve gelecek kuşaklar için “su sorunu” kavramının oluştuğu günümüzde kullanılabilir suların tespiti ve suların kirlenmesinin önlenmesi öncelikli ve önemli konular haline gelmiştir. Bu nedenle araştırmalar yüzey sularında ve özellikle denizlerde, iç sularda yoğunlaşmıştır. Suyun kullanım amacı her ne olursa olsun – içme, kullanma, rekreasyon- amacımıza uygun olup olmadığı, kirlilik durumunun seviyesi iyi bir şekilde analiz edilmesiyle mümkündür.

Bununla beraber sanayi kuruluşlarında kullanılan proses sularının üretim ve prosese uygun kalitede olması beklenmektedir. Bu sebeple elde edilen suların uygunluğu için kontrol analizlerinin yapılması kaynakların sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır.

Su kaynaklarından elde edilen sular kullanım amacına uygun olarak arıtılmakta ancak dağıtım şebekelerindeki kayıplar ve girişimler sebebiyle su kalitesinde değişikler meydana gelebilmektedir. Bu sebeple zaman zaman son kullanıcıların suyun kullanım amacına yönelik kontrolünü sağlaması gerekmektedir.

Testmer olarak, Yüzeysel sular, Yeraltı suları, yerüstü suları, kullanma suları, beton karma suyu ve proses suları gibi tüm su numunelerinde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerde ekibimiz, numunenin alınmasından analizinin yapılması ve raporların tarafınıza ulaşmasına kadar olan süreçte hizmetinizdedir.