Sanayi kuruluşlarının hertürlü mekanik ekipmanlarında kullanılan yağlar kullanıldıktan sonra çeşitli sebeplerle kirlenebilir.Bu kirlenmeler korozyon,aşınma,ısınma-soğuma veya diğer kirleticiler ile teması sonrası oluşabilir.

Firmalar “Atık Yağ” olarak tabir edebileceğimiz atık çıkışlarını çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirmelidirler. Bu çerçevede sanayi kuruluşları ve diğer tüm atık yağ üreticisi konumundaki muhataplar, Çevre ve Şehircililk Bakanlığı’nın yürürlülükte olan 30.07.2008 tarih 26952 nolu Resmi Gazetede yayınlanmış “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”ne göre işlem görürler.

Yönetmeliğe göre atık yağlar yönetmeliğin EK-1 kısmındaki analizlere göre sınıflandırılır ve her sınıfa ayrı geri dönüşüm yada depolama işlemi uygulanır.

TESTMER Ölçüm ve Test Hizmetleri A.Ş. analiz laboratuarında EK-1 parametrelerin analizi gerçekleştirilebilmektedir.