Aylık Arşivler: Ağustos 2015

Türkiye’de İlk Defa Denizlerde Radyoaktivite İzleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM işbirliği ile yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi ” kapsamında, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ile de işbirliği halinde, Türkiye’de ilk defa denizlerimizde radyoaktivite ölçümleri gerçekleştiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Bakanlığımız ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu arasında yapılan Protokolle Karadeniz ve Akdeniz’de radyoaktivite […]

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği Yayınlandı

Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin içerisinde yer alan Alt Seviyeli Kuruluşların hazırlaması gereken Büyük Kaza Önleme Politikası (BKÖP) için uygulama esaslarını içermektedir.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortak yayınlanan bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel […]