Aylık Arşivler: Haziran 2019

MELBES Atıksu Analizleri

13.02.2019 tarihli 67516161-020-E.35635 sayılı MELBES Sistemi Hk. Olur konulu Bakanlık Makam Oluru’ nun 11. Maddesi’ nde “Atık sularda iç izleme amacıyla yapılan mevcut sözleşmelerin, 30 Haziran 2019 tarihine kadar yapılan numune alma işlerine ait ölçüm, analiz ve sonuç raporlarının geçerli sayılması, bu tarihten sonra yapılacak iç izlemelerin dağıtımının 6 aylık periyotlar (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık) ile […]