Aylık Arşivler: Aralık 2020

2021 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi

çevre ve şehircilik bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yetkili ölçüm ve analiz laboratuvarları tarafından 2021 yılı itibari ile uygulanacak fiyat tarifesi yayımlanmıştır. İlgili duyuraya buradan ulaşabilirsiniz. EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME/ÖLÇÜM VE ANALİZ Taban Fiyat 1000,00 TL/İşletme Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Numune Alma (VOC s) 320,00 TL/kaynak Florür Örnekleme 460,00 […]