2021 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yetkili ölçüm ve analiz laboratuvarları tarafından 2021 yılı itibari ile uygulanacak fiyat tarifesi yayımlanmıştır.

İlgili duyuraya buradan ulaşabilirsiniz.

EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME/ÖLÇÜM VE ANALİZ

Taban Fiyat1000,00 TL/İşletme
Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Numune Alma (VOC s)320,00 TL/kaynak
Florür Örnekleme460,00 TL/kaynak
Klorür Örnekleme460,00 TL/kaynak
Metal Örneklemesi530,00 TL/kaynak
PAH Örneklemesi2645,00 TL/kaynak
Yarı Uçucularda Örnekleme ( PCB v.b)2645,00 TL/kaynak
PCDD/PCDF Örneklemesi2980,00 TL/kaynak
Formaldehit Örneklemesi460,00 TL/kaynak
NH3 Örneklemesi460,00 TL/kaynak
H2SO/ SO3 Örneklemesi460,00 TL/kaynak
HNO3 Örneklemesi460,00 TL/kaynak
H3PO4 Örneklemesi460,00 TL/kaynak
Siyanür Örneklemesi460,00 TL/kaynak
H2S Örneklemesi460,00 TL/kaynak
Krom 6+  Örneklemesi460,00 TL/kaynak
Yanma Gazları  (SO2, CO, O2, NOx, CO2,) Ölçümü415,00 TL/kaynak
İslilik Ölçümü75,00 TL/kaynak
Toz Ölçümü720,00 TL/kaynak
VOC Analizi1100,00 TL/kaynak
Toplam Organik Karbon (Portatif FID ile) Ölçümü1420,00 TL/kaynak
Florür Analizi345,00 TL/kaynak
Klorür Analizi345,00 TL/kaynak
Metal Analizi1520,00 TL/kaynak
PAH Analizi1795,00 TL/kaynak
Yarı Uçucularda Analiz ( PCB v.b)1795,00 TL/kaynak
PCDD/PCDF Analizi5520,00 TL/kaynak
Formaldehit Analizi275,00 TL/kaynak
NH3 Analizi250,00 TL/kaynak
H2SO4/SOAnalizi215,00 TL/kaynak
H3PO4 Analizi215,00 TL/kaynak
HNO3 Analizi215,00 TL/kaynak
Siyanür Analizi270,00 TL/kaynak
H2S Analizi260,00 TL/kaynak
Krom 6+   Analizi215,00 TL/kaynak
Depo Gazı Ölçümleri
(CH4, CO2, H2S, Ove H2 emisyonları)
1160,00 TL/kaynak

İMİSYON KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER

Çevre Havasında PM10 Örnekleme ve Tayin795,00 TL/kaynak
Çevre Havasında PM10 Örnekleme ve Tayini
(Ek–2 kapsamında)
7230,00 TL/nokta
Çöken Toz (Aylık)715,00 TL/nokta
PM 10’da Metal Analizi585,00 TL/kaynak
Çöken Tozda Metal Analizi495,00 TL/kaynak
Pasif Örnekleme, NOx, SO2180,00 TL/tüp
Pasif Örnekleme, HF, H2S, NH3305,00 TL/tüp
Pasif Örnekleme VOC615,00 TL/tüp
Pasif Örnekleme, Aldehit350,00 TL/tüp
Pasif Örnekleme BTEX440,00 TL/tüp
Aktif Örnekleme VOC’s615,00 TL/kaynak
SO2   (Otomatik Analizör)365,00 TL/gün-
nokta
CO  (Otomatik Analizör)365,00 TL/gün-
nokta
NO (Otomatik Analizör)365,00 TL/gün-
nokta
O3   (Otomatik Analizör)365,00 TL/gün-
nokta
PM10  (Otomatik Analizör)365,00 TL/gün-
nokta
Çöken Toz İçin Hava Kalitesi Modellemesi1140,00 TL/İşletme
Hava Kalitesi modellemesi (Alan ve Çizgisel Kaynak)2300,00 TL/İşletme
Hava Kalitesi Modellemesi  (20 bacaya kadar)2300,00 TL/İşletme
Hava Kalitesi Modellemesi  (21-40 arası baca)2700,00 TL/İşletme
Hava Kalitesi Modellemesi > 40 baca3065,00 TL/İşletme
Koku1320,00 TL/kaynak

SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER

 A) KGS2 Süresince yapılacak ölçümler (Kalite Güvece Seviyesi 2)
1-)Taban fiyat10700,00 TL
 2-) SEÖS Tebliği Ek 1 ‘de yer alan Standart Referans Metotlar
(Kuru Analizler)için parametre başına Taban Fiyata eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir.
2,1 Hız Nokta Kaynak Emisyonları – Borulardaki Gaz Akışlarının Hız Ve Debisinin Ölçülmesi   (TS ISO 10780)1495,00 TL
2,2 Oksijenin Hacim Derişiminin Tayini – Referans Metot –
Paramanyetizma Oksijen   (TS EN 14789)
1495,00 TL
2,3 Azot oksitlerin (NOx) Kütle Derişiminin Tayini –
Kemiluminesans   (TS EN 14792)
1495,00 TL
2,4 Karbon Monoksit (CO) Kütle Derişiminin Tayini – Yayılma Özelliği Olmayan Kızıl Ötesi Spektrometri
( TS EN 15058)
1495,00 TL
2,5 Çözücü Kullanılan İşlemlerden Kaynaklanan Baca Gazlarında Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini
(TS EN 13526)
1495,00 TL
2,6,Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini – Sürekli Alev İyonlaşma Detektör Metodu  (TS EN 12619)1495,00 TL
 3) SEÖS Tebliği Ek 2 ‘de yer alan standart referans metotlar (yaş analizler) için, parametre başına taban fiyata eklenecek miktarlar
aşağıda belirtilmiştir
3,1 HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindaki Klorürlerin Kütle
Konsantrasyonunun Tayini   (TS EN 1911)
2320,00 TL
3,2 Gaz Halindeki Florür İçeriğinin Örneklenmesi Ve Tayini  (ISO
15713)
2320,00 TL
3,3 Sabit Kaynak Emisyonları – Tanecikli Maddenin Kütle
Derişiminin Elle Tayini   (TS ISO 9096)
2320,00 TL
3,4 Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini, Gravimetrik
Metot   (TS EN 13284-1)
2320,00 TL
3,5 Kükürt Dioksit Kütle Derişiminin Tayini   (TS EN 14791)2320,00 TL
3,6 Bacalarda Su Buharı Tayini  ( TS EN 14790)2320,00 TL
 B)    YGT Süresince Yapılacak Ölçümler (Yıllık Geçerlik Testi)
1) Taban Fiyat8250,00 TL
 2) SEÖS Tebliği Ek 1 ‘De Yer Alan Standart Referans Metotlar
(Kuru Metotlar) İçin, Parametre Başına Taban Fiyata Eklenecek Miktarlar Aşağıda Belirtilmiştir.
2,1 Hız Nokta Kaynak Emisyonları – Borulardaki Gaz Akışlarının
Hız Ve Debisinin Ölçülmesi   (TS ISO 10780)
715,00 TL
2,2 Oksijenin Hacim Derişiminin Tayini – Referans Metot –
Paramanyetizma Oksijen.  (TS EN 14789)
715,00 TL
2,3 Azot Oksitlerin (Nox) Kütle Derişiminin Tayini –
Kemiluminesans  (TS EN 14792)
715,00 TL
2,4 Karbon Monoksit (CO) Kütle Derişiminin Tayini – Yayılma Özelliği Olmayan Kızıl Ötesi Spektrometri
( TS EN 15058)
715,00 TL
2,5 Çözücü Kullanılan İşlemlerden Kaynaklanan Baca Gazlarında Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini (TS EN 13526)715,00 TL
2,6,Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini – Sürekli Alev İyonlaşma Detektör Metodu   (TS EN 12619)715,00 TL
 3) SEÖS Tebliği Ek 2 ‘De Yer Alan Standart Referans Metotlar (Yaş Metotlar) İçin Parametre Başına Taban Fiyata Eklenecek
Miktarlar Aşağıda Belirtilmiştir
3,1 HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Kütle
Derişiminin Tayini   (TS EN 1911)
1145,00 TL
3,2 Gaz Halindeki Florür İçeriğinin Örneklenmesi Ve Tayini  (ISO
15713)
1145,00 TL
3,3 Sabit Kaynak Emisyonları – Tanecikli Maddenin Kütle
Derişiminin Elle Tayini (TS ISO 9096)
1145,00 TL
3,4 Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini, Gravimetrik
Metot  (TS EN 13284-1)
1145,00 TL
3,5 Kükürt Dioksit Kütle Derişiminin Tayini
(TS EN 14791)
1145,00 TL
3,6, Bacalarda Su Buharı Tayini  ( TS EN 14790)1145,00 TL
GÜRÜLTÜ KAPSAMINDA ÖLÇÜMLER
Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçümleri ve Değerlendirme:Tesis, İşyeri,
Atölye
1165,00 TL+
70,00 TL /nokta
Eğlence Yerleri1560,00 TL+
70,00 TL /nokta
Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Tayini – Mühendislik Metodu2040,00 TL+
70,00 TL /nokta
Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini2040,00 TL+
70,00 TL /nokta
Yapı Akustiği- Yapıların Akustik Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması-
İçerideki Sesin Dışarıya İletilmesi,
2880,00 TL+
60,00 TL /nokta
Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması –
Genel Hesaplama Yöntemi/Modelleme Çalışmaları
3600,00 TL
Titreşim Ölçümleri
(Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 25 a ve b kapsamında)
1200,00 TL
Titreşim Ölçümleri
(Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 25 c kapsamında)
880,00 TL
NUMUNE ALMA
Su/Atık Su/Deniz/Göl/Göletten Anlık Numune Alma (numune başına)225,00 TL
Kompozit Numune Alma (2 saatlik)290,00  TL
Kompozit Numune Alma (24 saatlik)395,00  TL
Atık Yağdan Numune Alma200,00  TL
İzolasyon Sıvılarından Numune Alma250,00  TL
Arıtma Çamuru ve Atıktan Numune Alma225,00  TL
Topraktan Numune Alma (kompozit numune)260,00  TL
Sediment Numunesi Alma250,00  TL
Sterilizatörden Biyolojik İndikatör Alma
(her sterilizasyon yükü için)
160,00 TL

SU, ATIK SU,GÖL/GÖLET, DENİZ SUYU v.b. KAPSAMINDA ANALİZLER

ELEKTROT İLE YAPILAN ANALİZLER
(pH, Bulanıklık, Çözünmüş Oksijen,  İletkenlik, Tuzluluk, Sıcaklık, Tuzluluk vb,)
(Her bir parametre başına)
45,00 TL
Debi ölçümü (m3/gün)160,0 TL
Seki Diski30,00 TL
GRAVİMETRİK ANALİZLER(Askıda Katı Madde, Toplam Katı Madde, Toplam Çözünmüş Madde, Uçucu Askıda Katı Madde vb,) (Her bir parametre için)85,00 TL
Çökebilir Katı Madde40,00 TL
Metal Analizleri İçin Ön İşlem150,00 TL
Metaller
(Her bir parametre için)
105,00 TL
Alkalinite105,00 TL
Amonyak/Amonyak Azotu (Distilasyon dâhil)205,00 TL
Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5)170,00 TL
Balık Biyodeneyi (ZSF)
(Atık su için)
200,00 TL
Balık Biyodeneyi (ZSF) (Deniz Suyu için)660,00 TL
Deterjan, Yüzey Aktif Madde, Surfaktanlar195,50 TL
Fenol / Fenol İndeksi240,00 TL
( UV Spektrofotometre) 
Fenol, Fenolik Maddeler, Fenoller
(GC, HPLC ön işlem dahil)
1100,00 TL
Florür/Floridler (Distilasyon  dâhil)110,00 TL
Hidrokarbonlar (Gravimetrik Metot)330,00 TL
Ham petrol ve petrol türevleri, Mineral yağlar ve türevleri,Katran ve
Petrol Kökenli Yağlar (GC /FID ile)
660,00 TL
Hidrazin105,00 TL
Klorür105,00 TL
Klorofil –a150,00 TL
Krom 6+105,00 TL
Katyonlar (Na, K, Ca, Mg, vb)
(Her bir parametre için)
105,00 TL
Kimyasal Oksijen İhtiyacı200,00 TL
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
(Yüksek klorürlü sularda: Örn: TS 2789 Ek A vb. Metotlara göre)
240,00 TL
Nitrit/Nitrit Azotu105,00 TL
Nitrat/Nitrat Azotu105,00 TL
Renk105,00 TL
Serbest Kükürt (S)105,00 TL
Toplam Sülfür120,00 TL
SAR( Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum)315,00 TL
Serbest Klor/ Aktif Klor/ Bağlı Klor/ Toplam Klor105,00 TL
Sülfür105,00 TL
Sülfit105,00 TL
Sülfat105,00 TL
Serbest Siyanür120,00 TL
Toplam Siyanür190,00 TL
Zayıf asitte Çözünebilen Siyanür
( WAD Siyanür )
190,00 TL
Fosfat Fosforu105,00 TL
Toplam Fosfor125,00 TL
PAHs965,00 TL
Pestisitler965,00 TL
Toplam Uçucu Organik Bileşikler (TVOC)965,00 TL
Toplam Kjeldahl Azotu205,00 TL
Organik Azot280,00 TL
Toplam Azot280,00 TL
Toplam Organik Karbon (TOK)115,00 TL
AOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler)130,00 TL
Yağ ve Gres260,00 TL

DENİZLERDE KURULAN BALIK ÇİFTLİKLERİANALİZLERİ

Su Kolonu Balık Çiftliği Analizleri
(Numune alma dâhil ve referans noktası hariç)
3000,00 TL
Su Kolonu Referans Noktası Analizi (Numune alma dâhil)650,00 TL
Sediment Analizi
(Numune alma ve begiota dâhil, referans nokta ve ekolojik izleme hariç)
1950,00 TL
Sediment referans noktası analizi (Numune alma ve begiota dâhil, ekolojik izleme hariç)650,00 TL

TOPRAK, SEDİMENT, KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER

pH50,00 TL
Elektriksel İletkenlik50,00 TL
Fosfor125,00 TL
Azot275,00 TL
BTEX (Benzen, Toluen, Etil benzen, Ksilen)550,00 TL
Metal Analizleri İçin Ön İşlem160,00 TL
Metaller
(Her bir parametre için)
105,00 TL
Krom (III), Krom (VI)
(Her bir parametre için)
120,00 TL
PAH1000,00 TL
PCB /Aroklor1000,00 TL
Pestisitler1000,00 TL
Siyanür,  Tiyosiyanat  (Her bir parametre için)280,00 TL
Toplam Petrol Hidrokarbonları960,00 TL
Toplam Organik Halojen ( TOX)130,00 TL
Toplam Uçucu Organik Bileşikler
(TVOC)
1000,00 TL
Yağ-Gres270,00 TL
Toprak Bünyesi55,00 TL
Organik Madde100,00 TL

ARITMA ÇAMURU KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER

pH50,00 TL
Elektriksel İletkenlik50,00 TL
Metal Analizleri İçin Ön İşlem160,00 TL
Metaller
(Her bir parametre için)
105,00 TL
Adsorblanabilen Organik Halojenler  (AOX)130,00 TL
Fosfor125,00 TL
Toplam Organik Karbon (TOK)115,00 TL
Azot250,00 TL
C/N (Ayrıca TOK ve Azot ücreti alınmaz)360,00 TL
DEHP (Diftalat(2-ethylhexyl))260,00 TL
Kuru Madde (%), Nem (%)85,00 TL
LAS (Lineer alkilbenzinsülfonat)200,00 TL
LOI (Yanma kaybı)85,00 TL
NPE (Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatarın toplamını içerir)390,00 TL
PAH (Polisiklikaromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı )1000,00 TL
PCBler (7 türdeş)
(Atıkların karekterizasyonu metodunda geçen PCBler)
1000,00 TL
Toprak Bünyesi55,00 TL
Organik Madde100,00 TL

ATIK KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER

Ek-2 Eluat hazırlama  (numune başına olup nem fiyatı içindedir)350,00 TL
pH50,00 TL
Elektriksel İletkenlik50,00 TL
Metaller (Parametre Başına)105,00 TL
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)100,00 TL
Toplam Çözünen Katı (TÇK)85,00 TL
Toplam Organik Karbon (TOK)115,00 TL
Florür105,00 TL
Klorür105,00 TL
Sülfat105,00 TL
BTEX (Benzen, Toluen, Etil benzen, Ksilen)550,00 TL
PCB (Poliklorlubifeniller) (7 türdeş)1000,00 TL
Fenol/Fenol İndeksi235,00 TL
Mineral yağ (C10  – C40)690,00 TL
LOI (Yanma kaybı)85,00 TL
Isıl Değer (Kalori)210,00 TL
Kül125,00 TL
Uçucu Madde125,00 TL
Nem (%)(Ayrıca istenmesi halinde alınacak ücret)85,00 TL

BİYOLOJİK ANALİZLER

Fekalkoliform125,00 TL
Toplam koliform125,00 TL
Entero virüsler125,00 TL
Fekal Streptokok125,00 TL
Entero virüsler125,00 TL
Salmonella125,00 TL
Beggiota Bakterisi125,00 TL
E coli125,00 TL

TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASYONU TESTİ ANALİZİ

Biyolojik İndikatör ile Sterilizasyon Etkinlik Testi205,00 TL

KOMPOST KAPSAMINDA ANALİZLER

Metal Analizleri İçin Ön İşlem150,00 TL
Metaller(Arsenik, Bakır, Cıva, Çinko, Kadmiyum, Kalay,  Krom, Kurşun, Nikel)
(Her bir parametre için)
120,00 TL
Karbon110,00 TL
Azot260,00 TL
Organik Madde
(kuru madde içerisinde)
100,00 TL
Mineral iyonlar halindeki tuzlar50,00 TL
Biyobozunur Olmayan Yabancı Madde İçeriği(Kuru Ağırlık Olarak)25,00 TL
Komposttaki yabani ot değeri25,00 TL
OUR Testi125,00 TL
COOluşum Oranı125,00 TL
Dewar Testi125,00 TL
Solvita Testi125,00 TL
Toplam Bakteri125,00 TL
Enterobactericea grubu bakteriler125,00 TL
Mycobacteriumspp125,00 TL
Toplam Maya125,00 TL
Toplam Küf125,00 TL
Salmonellaspp125,00 TL
Staphylococcusaureus125,00 TL
Bacilluscereus125,00 TL
Bacillusanthracis125,00 TL
Clostridiumspp125,00 TL
Clostridiumperfiringens125,00 TL
Listeriaspp125,00 TL
StaphylococcalEnterotoksin125,00 TL
E.coli125,00 TL

YAKIT KAPSAMINDA ANALİZLER

ParametreKatı YakıtSıvı Yakıt
Numune Hazırlama Ücreti100,00 TL
Toplam Nem125,00 TL
Kül125,00 TL
Uçucu Madde125,00 TL
Sabit Karbon90,00 TL
Toplam Kükürt145,00 TL140,00 TL
Yanar Kükürt200,00 TL
Isıl Değer (Kalori)210,00 TL200,00 TL
Yakıtta Isıl Değer (Kalori) Tayini
(Sadece ısıl değer parametresi raporlanacağı zaman ücrete, hesaplamada kullanılan nem, kül, uçuçu
madde ve toplam kükürt ücretleri de dahildir.)
730,00 TL

AÇIKLAMALAR

 1. Bu fiyat tarifesi 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerlidir.
 2. Fiyatlara KDV dâhil değildir.
 3. Bu fiyat tarifesinde yer almayan parametreler için Bakanlıktan “görüş” alınmalıdır.
 4. Emisyon ve imisyon ölçümlerinde, aynı parametre için, ölçüm yapılan tesisteki nokta ve kaynak sayısına göre aşağıdaki oranda aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir. (Emisyon ve İmisyon Ölçüm noktalarının sayıları ayrı ayrı değerlendirilir) (Örnek olarak 35 bacalık bir tesiste 32 bacada yanma gazı, 7 bacada da toz ölçülüyorsa indirim sadece 32 bacadaki yanma gazı toplam ücreti üzerinden yapılır, ancak toz parametresi toplam ücreti üzerinden herhangi bir indirim yapılmaz.)
  • Nokta ya da Kaynak Sayısı: ≥ 31→ ölçüm fiyatı üzerinden parametre özelinde % 15
 5. Gürültü ölçümlerinde aşağıdaki nokta sayısı aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir:
  • Nokta Sayısı: 20-50 arası → Nokta ölçüm fiyatı üzerinden %15
  • Nokta Sayısı: > 50→ Nokta ölçüm fiyatı üzerinden %20
 6. 10.10.2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği kapsamında alınan iç izleme numunelerinde ilk numune alımında analiz sonucunun uygun çıkmaması halinde, MELBES üzerinden işletme tarafından yapılan başvurunun laboratuvar tarafından güncellenmesi gerekmekte olup; analiz sonuç raporlarının ilgili mevzuat gereği sürelerde sıkıntı yaşanmaması adına, ücretin alınamaması gerekçesi ile bekletilmemesi ve işin tamamının yani üç numunede gerçekleştirilen analizlerin bitmesinin ardından, analiz ücretinin ilgili işletme tarafından ödenmesi beklenmelidir.
 7. Gürültü ölçümlerinde, 1 nokta da gündüz, akşam ve gece zaman dilimlerinde yapılacak ölçümler tek bir ölçüm olarak kabul edilir. Fiyatlandırmada, sadece aynı nokta için gündüz zaman diliminde ölçüm yapılsa da, gündüz-akşam zaman diliminde 2 ölçüm yapılsa da, gündüz-akşam-gece zaman diliminde olmak üzere 3 ölçüm yapılsa da 1 nokta için tek zaman diliminde ölçüm yapılmış olarak değerlendirilir.
  • (1 noktada gündüz, akşam ve gece zaman diliminde yapılan ölçümün fiyatlandırması = sabit ücret + 1 nokta x “Nokta başı ücret” (TL) / nokta)
 8. Gürültü ölçümlerinde sabit fiyatın dışındaki “Nokta başı ücret” hesaplamalarında; sadece gündüz ölçüm yapılması gerektiği durumlarda asgari fiyat tarifesindeki miktarda halinde 70 TL; aynı nokta için gündüz ve akşam ölçüm yapılması gerektiği durumlarda da halinde nokta başı ücret 80,00 TL; gündüz, akşam ve gece ölçüm yapılması gereken durumlarda ise 90,00 TL olarak uygulanır
 9. Gürültü ölçümlerinde, gürültü kaynağı kapalıyken ve açıkken yapılan ölçüm, tek bir ölçüm olarak kabul edilir.
 10. Yetkili laboratuvarların aralarında yaptığı Taşeron ve İş Birliği anlaşmalarında, Asgari Fiyat Tarifesinin uygulanması zorunlu olup, analiz kapsamında yapılacak işbirliği için, asgari fiyat tarifesi üzerinden en fazla %20 oranında indirim uygulaması yapılabilir. Laboratuvar, yapmış olduğu ölçüm ve analizlere ait faturaları işbirliği hizmeti verdiği yetkili laboratuvara kesmek zorundadır. Ödemelere ilişkin belgelerin, Ölçüm /Analiz Raporu ekinde sunulması zorunludur.
 11. Sanayi Odalarına, Mühendis Odalarına ve Organize Sanayi Bölgelerine bağlı laboratuvarlar da Asgari Fiyat Tarifesi kapsamında çalışırlar.
 12. Laboratuvar, yapmış olduğu ölçüm ve analizlere ait faturaları, ölçüm ve analiz hizmeti verdiği tesise kesmek zorundadır. Yetkili laboratuvarlar, kamu kurumlarına verdikleri ölçüm ve analiz hizmeti kapsamında alacakları ödemeye ilişkin dekontları, rapor tesliminden sonra sunabilirler. Laboratuvar, Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği işlerle ilgili olan ölçüm ve analizlere ait faturaları, yüklenici firmalara kesebilir analiz raporlarını ise ilgili kamu kurumuna gönderebilirler.
 13. Laboratuvar, yapmış olduğu tüm ölçüm ve analizlere ait tahsilatı bankacılık sistemi aracılığıyla gerçekleştirir. Laboratuvar, ölçüm ve analizlere ait teklif, fatura ve ödemeye ilişkin dekontları, Ölçüm /Analiz Raporu ekinde, ilgili birime sunar. Laboratuvar, yaptığı numune alma, ölçüm ve analiz bedelinin tahsilini, Bakanlığa bildirdiği kendisine ait IBAN numaraları üzerinden yürütür. Kullanılan IBAN numaralarında değişiklik olması halinde de Bakanlık bilgilendirilir.
 14. Denetim yetkisine sahip yetkili mercilerce alınan denetim numunelerinin, ilgili birime sunulan Ölçüm /Analiz Raporu ekinde, ölçüm ve analizlere ait teklif, fatura ve ödemeye ilişkin dekontların sunulması zorunluluğu aranmaz; ancak söz konusu belgeler, daha sonra, analizi yapan laboratuvar tarafından ilgili birime sunulur
 15. Emisyon, İmisyon, SEÖS, Gürültü, ölçüm ve analizlerinde, fatura ve banka dekontu açıklama kısmına, ölçüme ait Emisyon Ölçüm Paneli kayıt numarası da girilir.
 16. Asgari Fiyat Tarifesine uyulmadığının tespiti halinde: Tesiste yapılan ölçüm ve analizlere ait rapor geçersiz sayılır, yetkili çevre laboratuvarına Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği hükümlerine göre ceza uygulanır. İlgili tesise ise 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem uygulanır. Bu durumda Bakanlık tarafından ya da Bakanlığın belirleyeceği bir başka yetkili laboratuvar tarafından ölçüm ve analizler yenilenir. Ölçüm ve analizlerin bu gerekçe ile yenilenmesi durumunda, ölçüm ve analiz masrafları ilgili tesis tarafından karşılanır.
 17. Yüzen Madde gibi görsel metotlar Asgari Fiyat Tarifesine tabi değildir.
 18. 2021 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi yayımlanmadan önce MELBES üzerinden talep edilen; ancak başvurularda yer alan “Planlanan Başlangıç Tarihi” 2021 Yılı olan tüm işlerde 2021 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi geçerli olacaktır. Bu işlerle ilgili fiyat güncellemesi MELBES tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
 19. Ölçüm bedelinin belirlenmesinden sonra parametre ilavesinin gerekli olduğu durumlarda, sistem yeni talebin oluşturulduğu tarihteki güncel fiyat üzerinden hesaplama yapacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir