Formaldehit Ölçümleri

Formaldehit kuvvetli elektrofilik özelliği nedeniyle oldukça reaktif bir özelliğe sahip, oda sıcaklığında hızla gaz haline geçebilen, yanabilen, suda çok iyi çözünen, renksiz, keskin kokulu, irrite edici, düşük molekül ağırlıklı zehirli bir gazdır.

Formaldehit kimyasal özellikleri nedeni ile oldukça sık kullanılan bir kimyasaldır. Endüstride mobilyacılıkta, kontrplak, sunta, boya malzemeleri, yalıtım malzemeleri, plastik üretiminde, tekstilde, halı, duvar kaplamalarında v.s. kullanılabilmektedir.

Formaldehit, Dünya Sağlık Organizasyonuna bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) ve Amerika Sağlık ve İnsan Kaynakları Bakanlığı tarafından “İnsanlar için kanserojen” olarak sınıflandırılmıştır.

Formaldehitin sağlığa etkileri;

Solunum: Boğaz ağrısı, öksürük ve nefes darlığı, solunum yolları tahrişine neden olabilir. Deri: Cilt tahrişi, kızarıklık Göz: Kızarıklık, ağrı ve bulanık görme, yüksek konsantrasyonlarda veya sıçramalarda, geri döndürülemez göz hasarı. Formaldehit insanlarda nazofaringeal kanser ve lösemiye (özellikle de miyeloid lösemi) neden olduğuna dair yeterli kanıt gösterilerek Grup 1 kanserojen olarak teyit edilmiştir. Diğer sağlık etkileri, mukoza zarlarının tahrişi, astım, reaktif hava yolu disfonksiyon sendromu (RADS) ve alerjik kontakt dermatit. *

Çalışanlara yönelik kişisel maruziyet ölçümleri formaldehit maruziyetin yoğunluğuna göre uygun periyotlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmelidir. *

Laboratuvarımız NIOSH NNAM 3500 standardı ile ölçüm yapmaktadır.

*Ağaç Ürünleri İmalatı Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Rehberi