İnorganik asitler, hidrojenin bir başka elementle (karbon hariç) yaptığı bileşiklerdir. Suda veya diğer çözücülerde çözündükleri zaman hidrojen iyonu açığa çıkar. Sülfürik, hidroklorik, nitrik ve fosforik asitler en sık karşılaşılanlarıdır.

İnorganik asitlerin kullanım alanları genelde; Elektrokaplama, Gümüş ve tantal arıtma, Metal yüzey temizliği, Metal kaplama, Demir, çelik üretimi

İSGÜM tarafından yayınlanan Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi içerisinde asitler ve asit maruziyetinden kaynaklı semptomlardan detaylı şekilde bahsedilmiştir.

Sülfirik Asit Solunum ve sindirim sistemi mukozasında, gözlerde, ciltte irritasyon ve kimyasal yanıklar, Akut yüksek doz maruziyetlerden sonra bronş aşırı duyarlılığı (Reaktif Havayolları Disfonksiyonu Sendromu). Yıllarca sebat edebilir, Hematemez, gastrit, Gözlerde yanma, sulanma, derin korneal ülserler, keratokonjunktivit, sekel bırakan palpebral, KOAH, Sülfürik asit içeren inorganik asit dumanlarına kronik maruziyet, larenks kanseri görülme sıklığını artırır (IARC Grup I). Akciğer ve cilt kanseri riskinde de artıştan söz edilmektedir.

Hidroklorik Asit Mukozalarda koroziv etkiler, Ciltte koroziv etkiler; dermatit, yanıklar, ülserler, keloid ve skarlar, Görme azalması, bulanık görme, larenjit, glottis ödemi, bronşit, pulmoner ödem, ölüm, Diş lezyonları

Nitrik Asit Cilt, göz, müköz membran lezyonları, Akut etkilenme genellikle 3 aşamalıdır; Önce ÜSY irritasyonu (boğaz ağrısı, öksürük,boğulma hissi)ve gözlerde yanma, sulanma olur. Ardından 6-24 saatlik sessiz, yanıltıcı bir dönem gelir. Bazen 3 güne kadar uzayabilir. Üçüncü aşamada solunum semptomları tekrar ortaya çıkar ve hızla pulmoner ödeme ilerleyebilir.

Adı*Özellikleri*
Sülfürik asitSolunum: Boğazda ağrı, yanma hissi, öksürük, nefes darlığı,
Kanser: Larenks, akciğer ve cild kanseri
Cilt: Kızarıklık, ciddi derin yanıklar, ağrı
Oral : Karın ağrısı, yanma hissi, bulantı, kollaps
HidroklorikasitSolunum: Boğazda ağrı, yanma hissi, öksürük, nefes darlığı.
Cilt: Kimyasal yanıklar, ağrı
Gözler: Ağrı, bulanık görme, derin yanıklar
Dişler: Çürüme, dökülme, sararma
Nitrik asitSolunum: Boğazda yanma hissi, öksürük, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı
Cilt: Kimyasal yanıklar, ağrı, sarı lekeler
Gözler: Ağrı, kızarıklık, bulanık görme, derin yanıklar
Oral: Karın ağrısı, yanma, şok
Fosforik asitSolunum: Boğazda yanma hissi, öksürük, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı
Cilt: Kızarıklık, ağrı, kabarcıklar
Gözler: Ağrı, kızarıklık, bulanık görme, derin yanıklar
Oral: Karında kramplar, yanma duyusu, konfüzyon, solunum güçlüğü, boğaz ağrısı, halsizlik, şuur bulanıklığı
* Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir.

İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır:

     a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.

     b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.

     c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.

     ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.

     d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri.

     e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.

     f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

     g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri.

MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ
EINECS (1)CAS (2)Maddenin AdıSınır DeğerÖzel İşaret (3)
TWA (4) (8 Saat)STEL (5) (15 Dak.)
mg/m3 (6)ppm (7)mg/m3ppm

  231-634-8
  

  7664-39-3
  

  Hidrojen florür
  

  1,5
  

  1,8
  

  2,5
  

  3
  

  –
  

  231-639-5
  

  7664-93-9
  

  Sülfürik asit (buharı) (10) (11)
  

  0,05
  

  –
  

  –
  

  –
  

  –
  

  231-595-7
  

  7647-01-0
  

  Hidrojen klorür
  

  8
  

  5
  

  15
  

  10
  

  –
  

  231-714-2
  

  7697-37-2
  

  Nitrik asit
  

  –
  

  –
  

  2,6
  

  1
  

  –
  

  233-113-0
  

  10035-10-6
  

  Hidrojen bromür
  

  –
  

  –
  

  6,7
  

  2
  

  –
  

Laboratuvarımız İyon Kromatografi cihazı ile NIOSH 7906, NIOSH 7907, NIOSH 7908 standartları ile ölçüm ve analizleri gerçekleştirmektedir.