VOC Ölçümleri

İş yerlerinde Kimyasal Parametreler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için mevcut durumun tespitini yapmak için ölçülmelidir.

Özellikle Uçucu Organik Bileşikler (VOC) kullanılan birçok kimyasal maddenin içerisinde yer almaktadır. Tesislerde kullanılan maddelerin içeriğine göre doğru ölçüm/analiz yapmak tesis İş Yeri Hekimleri ve İSG Uzmanlarının gerçek riskleri tespit etmesi ve önlemleri alabilmesi açısından çok önemlidir.

Testmer tecrübeli kadrosu ile hem müşterilerimizin ölçüm yaptırması gereken VOC parametrelerinin seçimine yardım ediyor. Hem de TS 16200-1 standardına göre numune alımı ve analizini gerçekleştiriyor.  Raporlarımızı yazarken ve ölçüm parametrelerini seçerken faydalandığımız parametre limitlerini Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ve Kimyasal maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ten alıyor ayrıca Uluslararası Kılavuzları da güncel olarak takip ediyoruz.