Gürültü Ölçümleri

Gürültü ölçümleri Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmekte ve sonuçları değerlendirilmektedir.

İlgili mevzuat kapsamında yapılan ölçümlerin amacı çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için asgari gereklilikleri belirlemektir. Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında gürültü maruziyet ölçümleri günlük ve haftalık olarak gerçekleştirilebilmektedir. Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyetdüzeyi kullanılabilir.

Yönetmelik içerisinde çalışanların Gürültü Maruziyetinin belirlenmesi konusunda 6. Maddede aşağıdaki bilgiler verilmektedir;

Maruziyetin belirlenmesi

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler.

(2) Gürültü ölçümünde kullanılacak yöntem ve cihazlar;

a) Özellikle ölçülecek olan gürültünün niteliği, maruziyet süresi, çevresel faktörler ve ölçüm cihazının nitelikleri dikkate alınarak mevcut şartlara uygun olur.

b) Gürültü maruziyet düzeyi ve ses basıncı gibi parametrelerin tespit edilebilmesi ile 5 inci maddede belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerinin aşılıp aşılmadığına karar verilebilmesine imkan sağlar.

c) Çalışanın kişisel maruziyetini gösterir.

(3) Değerlendirme ve ölçüm sonuçları, gerektiğinde kullanılmak ve iş müfettişlerinin denetimlerinde istenildiğinde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanır.

Testmer ekibi sahada hem alanlarınızın gürültü risklerinin belirlenmesi için Ortam Gürültü ölçümleri gerçekleştirerek çalışma sahalarınızın risk haritalarını hazırlamakta hem de Personel Gürültü Maruziyetlerini ölçerek Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında sonuçlarınızı değerlendirmektedir.

Laboratuvarımız tarafından Ölçümlerde TS 2607 ISO 1999 (Kişilerin Maruz Kaldığı Gürültü Düzeyinin Ölçülmesi ve İşitme Kayıplarının Tespiti), TS EN ISO 9612 (Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi), TS EN ISO 11201 (İhmal Edilebilir Düzeydeki Çevresel Düzeltmelerle Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde Esas Olarak Açık Bir Alandaki İş Mahallinde Ve Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini), TS EN ISO 11202 (Bir İş İstasyonundaki Ve Benzer Çevresel Düzeltmeler Uygulanmış Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini) standartları kullanılmaktadır.