Balık Çiftliklerine Dair MELBES Girişi

Denizlerde yapılacak balık yetiştiriciliği faaliyetlerinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek kirliliğin izlenmesine yönelik ilke ve esasların belirlenmesi amacıyla “Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği” yayınlanmıştır. Balık çiftlikleri bu tebliğ kapsamında belirtilen periyotlarda su ve dip sedimentinde ilgili analizleri yaptırmakla yükümlüdürler.

  • Aynı lokasyonda işletme ya da birlikler tarafından en fazla 10 tesis için tek başvuru yapılacak olup, yapılan başvuruların hangi tesisler için olduğu bilgisi girişler yapılırken belirtilecektir.
  • İşletme ya da birliğin 10 tesisten daha fazla olması halinde ikinci bir başvuru yapılması gerekmektedir.

Adım 1

Giriş işleminde balık çiftlikleri için uygulamada olan 2 ayrı tebliğ için seçim yapılması gerekmektedir. Tebliğ seçimi aşağıdaki seçeneklerden uygun olanın işaretlenmesi kaydıyla yapılacaktır.

*Balık Çiftlikleri Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ (Su ve Dip Çökelti (TOC)) Ağustos ayı

* Balık Çiftlikleri Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ (Sadece Su) Ağustos Ayı

*Balık Çiftlikleri Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy Ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (TRİX) Mayıs ve Ağustos

Adım 2

Tebliği seçiminin ardından TRİX dışındaki parametrelerin, deniz suyunda ve dip çökeltide tebliğ kapsamında istenenler doğrultusunda tek tek seçilmesi gerekmektedir.

Adım 3

Seçilen tebliğ, Balık Çiftlikleri Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (TRİX) Mayıs ve Ağustos ise;sistemden parametre seçimine ihtiyaç olmaksızın Mayıs ve Ağustos ayları için asgari fiyat ücret bilgisi otomatik olarak gelecektir. Burada belirtilen fiyat Mayıs ve Ağustos aylarını aynı zamanda numune alma fiyatlarını da içermektedir. TRİX için ekstrada numune alma seçilmeyecektir.

Adım 4

Bir işletmenin, 10 adet balık çiftliği olması halinde yapılacak işleri seçtikten sonra 10 ile çarparak giriş yapması gerekecektir.

Örneğin:

Balık Çiftlikleri Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (TRİX) Mayıs ve Ağustos x 10 olacak.

Adım 5

Seçilen iş, Balık Çiftlikleri Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ (Sadece Su) Ağustos Ayı ise deniz suyunda ya da balık çiftliği kapsamında aşağıdaki parametreler tek tek seçilecektir.

PARAMETRESU KOLONU
pH
AKM
Secchi Diski Derinliği
Tuzluluk
Sıcaklık
Çözünmüş Oksijen
Amonyum Azotu
Toplam Azot
Toplam Fosfor
Klorofil-a

Her bir tesisisin dört bir kenarından ve orta noktasından, farklı derinliklerinden alınarak kompozit hale getirilen 3 nokta ile, referans noktadan 3 farklı derinlikten olacak şekilde numune alma hariç yukarıdaki her bir parametre, her bir tesis için 6 ile çarpılarak girişi yapılacaktır.

Numune alma her bir tesis için Balık Çiftlikleri Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında bir kez seçilmelidir.

Adım 6

Laboratuvar ataması olduktan sonra faaliyetin gerçekleşmesi için planlama yapılacaktır.

Atanan işlerin ardından laboratuvar ve tesisler uygun oldukları zaman dilimini birlikte programlayabilecektir.

Bakanlık duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir