Etiket Arşivleri: çevresel

Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği

çevre ve şehircilik bakanlığı

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızlarında gerçekleştirilen dip tarama faaliyetlerinin çevresel yönetimi, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tarama malzemelerinin faydalı kullanımı ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde deniz ortamına boşaltılması veya bertarafına dair usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, deniz ve […]