Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Yayımlandı

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yönetmelikle; ülkemizde atık yağlardan katma değeri yüksek baz yağ üretiminin sağlanacağı yüksek verimli atık yağ rafinasyon tesislerinin sağlaması gereken koşullar, toplanan atık yağ miktarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılarak atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Atık yağlardan baz yağ üretiminde gerek Avrupa’dagerekse dünyada uygulanan yüksek verimli ve az atık üreten teknolojilerin ülkemizde de uygulanmasını ve mevcutta faaliyet gösteren atık yağ geri kazanım tesislerinin uluslararası standartlara ulaşmasını teminen“TS 13541-Atık Yağ Rafinasyon ve Rejenerasyon Tesisleri İçin İşyeri Standardı”na uygun rafinasyontesislerince “TS 13369-Baz Yağ Standardı”nı sağlayan baz yağ üretiminin gerçekleştirilmesi için bu tesislerin proses yetkinliğinin ve teknik yeterliliğinin “deneme üretimi” marifetiyle belirlenmesi gerekliliği Yönetmelikle düzenlenmiştir. Atık yağlardan baz yağ üretimiyle bu alanda ithalata olan bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir.

Diğer yandan, ülkemizde toplanan atık yağ miktarının artırılması amacıyla motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi şartı getirilmiştir. 

1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelikle 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.”

Güncel Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir