Etiket Arşivleri: analiz

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

çevre ve şehircilik bakanlığı

MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Yayımlandı

mevzuat, tebliğ, yönetmelik

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  Yönetmelikle; ülkemizde atık yağlardan katma değeri yüksek baz yağ üretiminin sağlanacağı yüksek verimli atık yağ rafinasyon tesislerinin sağlaması gereken koşullar, toplanan atık yağ miktarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılarak atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmıştır. Atık yağlardan baz yağ üretiminde gerek Avrupa’dagerekse dünyada uygulanan yüksek verimli ve az atık üreten teknolojilerin ülkemizde de uygulanmasını ve mevcutta faaliyet gösteren atık yağ geri kazanım tesislerinin uluslararası standartlara ulaşmasını teminen“TS 13541-Atık […]