Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Yayınladı

6 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan yönetmelik; bitkisel atık yağların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulması ve buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Atık Yönetimi Yönetmeliğinin ek-4 Atık Listesinde yer alan; “20 01 25 – Yenilebilir sıvı ve katı yağlar” kodu kapsamında değerlendirilen bitkisel atık yağlar ve “20 01 26* – 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar (A)” kodu kapsamında değerlendirilen kullanılmış kızartmalık yağları kapsar.

Yönetmelik Bitkisel yağ üreticileri, taşımacılığı, Bitkisel Atık Yağ ara depolama ve geri kazanım tesisleri uygulamaları hakkında yükümlülükleri detaylı olarak belirtmektedir. 

Ara Depolama Tesisi Kriterleri aşağıdadır;

Bitkisel atık yağ ara depolama alanları kapalı olacaktır.
Tesiste atık kabul alanı bulunacaktır.
Bu alanlarda kullanılmış kızartmalık yağlar biriktirme tankı veya bidonlar ile depolanacaktır. Tankla depolama yapılması halinde depolama tankı taşmaya neden olmayacak hacme sahip güvenlik havuzu içinde bulunacaktır.
Bitkisel atık yağ ara depolama tesisinin zemin geçirimsizliğinin sağlanması gerekir. Bu amaçla zemin betonarme, epoksi boya veya benzeri tecrit malzemesi ile kaplanacaktır.
Bitkisel atık yağ ara depolama tesislerinin lisanslı bitkisel atık yağ toplama aracı olacaktır.
Toplama bidonları yıkama kolaylığı için çember kapaklı olacak ve yeterli sayıda bulunacaktır.
Dökülen yağların toplanması için yeterli miktarda emici madde bulunacaktır.
Yangına karşı gerekli önlemler alınacaktır.
Yağmur suyunun yıkama suyu ile karışmaması için gerekli önlemler alınacaktır.
Kokuya karşı önlem alınacaktır.
Depolama alanının zemininde uygun eğimler oluşturulacak, dökülmeye karşı alanda sızdırmaz taşıma kanalları ve toplama çukuru oluşturulacaktır.

Yönetmelik için tıklayınız. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir